SEKABs STYRELSE

Styrelseordförande Gunnar Olofsson

Gunnar Olofsson

Styrelsens ordförande sedan 2017

Gunnar är civiljägmästare, skoglig hedersdoktor och rådgivare inom affärs- och företagsutveckling. Nuvarande styrelseordförande för bl. a. Statskog och tidigare Vd och koncernchef i Sveaskog och Vd i Inlandsinnovation AB. Han har även haft ledande roller inom AssiDomän och sågverkskoncernen Setra Group.

Mats Bergh

Mats Bergh

Styrelseledamot i SEKAB sedan 2018

Mats är vd vid Johanneberg Science Park och styrelseledamot i Connect Väst. Mats har tidigare varit vice vd för RISE Holding AB och ansvarig för fundraising och näringslivssamverkan vid Chalmers. Dessförinnan gruppchef för Saab AB och Celsius Consultants AB.

Per Carstedt

Per Carstedt

Styrelseledamot i SEKAB sedan 2007

Per är vd i EcoEnergy Africa AB. Dessförinnan var han vd i SEKAB gruppen samt styrelse-ordförande i BioAlcohol Fuel Foundation och en drivande kraft bakom etanolutvecklingen i Sverige och Europa.

Göran Ernstson

Göran Ernstson

Styrelseledamot i SEKAB sedan 2008

Göran är vd för Umeå Energi. Dessförinnan har han varit vd för Telge Nät, vd i Birka Värme, numera Fortum Värme och affärsområdeschef i Drefvikens Energi. Göran har haft en rad olika styrelseuppdrag inom energibranschen.

Britt Hansson

Britt Hansson

Styrelseledamot i SEKAB sedan 2017

Britt är VD och koncernchef i OK ekonomisk förening och har tidigare varit CFO för OKQ8 och VD för OKQ8 Bank. Hon var en tid Nordisk CFO för McDonalds.
Britt är styrelseledamot i Folksam Liv, Apoteket Produktion & Laboratorier AB, KF, Bra Bil AB, OKQ8 AB och OKQ8 Bank AB.

Hans Kreisel

Hans Kreisel

Styrelseledamot i SEKAB sedan 2014

Hans är koncernchef för Skellefteå Kraft. Han kommer närmast från EON där han lett verksamheter  i Sverige, Baltikum, Polen och Tyskland senast som vd för EON Gas. Hans har varit engagerad i en rad styrelser inom och utanför energibranschen.

Kristina Säfsten

Kristina Säfsten

Styrelseledamot i SEKAB sedan 2009

Kristina är vd för Övik Energi AB. Dessförinnan arbetade Kristina inom skogsindustrin – Stora Enso och Metsä Board med miljö- och utvecklingsfrågor på koncernnivå. Hon har också tidigare innehaft tjänster inom energibranschen.

 

Arbetstagarrepresentanter:

Anna Olsson Paul Nyström
Anna Olsson,
Unionen
Paul Nyström,
IF Metall

 

Styrelsesuppleanter:

Andreas Bäckman Marlene Mörtsell
Andreas Bäckman,
IF Metall
Marlene Mörtsell,
Akademikerna

 

Valberedning:

Kristina Sundin-Jonsson, Kommunchef Skellefteå
Mikael Öhlund, Ordförande Valberedningen
Per Carstedt, EcoDevelopment

SEKABs Revisor:

Ernst & Young AB
Rikard Grundin, huvudansvarig

 • Upptäck

  våra finaste produkter

  Premium

  Läs mer om våra hållbara produkter här

 • Kemi

  – för ett grönare samhälle

  Grön kemi för ett grönare samhälle

  Läs vidare