Cellulosaetanol
en ny generation biodrivmedel

Cellulosaetanol hjälper oss att bryta vårt beroende av fossil energi och sänker samtidigt utsläppen av fossila växthusgaser. SEKABs patenterade process tar restprodukter från jord- och skogsbruk och omvandlar dem till etanol, biogas och fast biobränsle.

Träflis liggande i sen hand

Vårt samhälle är beroende av olja. Fossil energi har gett oss den höga levnadsstandard vi har idag, men allt fler bedömare anser att toppen har nåtts för oljeproduktionen. Vi kommer troligen snart att få se högre priser och minskad tillgång på oljebaserade drivmedel och råvaror i framtiden.

Det är en viktig råvara som går förlorad med oljan. Den ingår i oräkneliga material som vi idag ser som självklara, den bygger våra hus och den driver våra bilar.

Restprodukter möter sjunkande oljeproduktion

För att möta den sjunkande oljeproduktionen krävs nya energikällor och råvaror. SEKAB E-Technology har utvecklat en process för tillverkning av etanol från cellulosa, en råvara som finns i närmast obegränsade mängder. Etanolen är en mångsidig kemikalie som kan ersätta olja både som drivmedel och som råvara i mängder av kemiska processer.

Cellulosa är en förnybar råvara

Cellulosa ingår i nästan allt växtmaterial och är det vanligaste organiska materialet på planeten. Det består av långa kedjor av sockermolekyler som är mycket svåra att bryta ned. SEKAB E-Technology har i 20 år tillsammans med forskare från universiteten i Umeå och Luleå utvecklat en process som med hjälp av värme, svaga syror och enzymer kan bryta ut sockret ut ur cellulosan och omvandla det till etanol.

Mat och bränsle på samma åker

Det finns många fördelar med cellulosaprocessen. En av de viktigaste är att restprodukter från jordbruket och skogsindustrin kan utnyttjas. Används halmen istället för kornet från vetet när säden är skördad så tas inga livsmedel i anspråk för framställningen av etanol. I sockerindustrin kallas det som blir kvar av sockerröret för bagasse. Används även den för att framställa etanol kan produktionen per hektar ökas från 8000 till 12 000 liter– hela 50 procent. Råvarorna är många, allt från träflis och pappersrester till bagasse, majsrester och halm kan användas.

Cellulosaetanol ger stora fördelar i form av bättre utnyttjad mark och högre energiutbyte. Processen kan också kombineras med ett värmekraftverk för att göra el och värme av resterna eller ett bioraffinaderi för biogasproduktion. Då kan så mycket som 85 procent av det totala energiinnehållet i råvaran tas till vara.

Fullskalig anläggning

Demoanläggningen i Örnsköldsvik är en av de mest avancerade i världen och våra patenterade processer har finslipats under lång tid. Vi erbjuder våra kunder den know-how och erfarenhet som krävs för att bygga en fullskalig och skräddarsydd anläggning som är optimerad för deras behov.

Vi bedriver också utvecklingsarbete med flera olika partners och kunder, som med hjälp av våra anläggningar och ingående kunskaper testar potentialen i råvaror, enzymer och jästtyper.

Kontakta oss gärna för mer information – chansen är stor att vi har gemensamma målsättningar. För oss på SEKAB är saken klar: cellulosaetanol kommer att bli en viktig del av en fossilfri framtid.

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • SEKAB är en av europas ledande etanolaktörer

  widget

  Mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.
  Se filmen här

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare