Skogsetanol är andra generationens etanol

I mer än hundra år har så kallad sulfitsprit tillverkats i Sverige, det vill säga etanol av restprodukter från massa- och pappersindustrin. Idag finns bara en sulfitfabrik kvar i Sverige, Aditya Birla Domsjö i Örnsköldsvik, och det är således bara här i hela landet som den här typen av etanol produceras idag.

Den här etanolen klassificeras som andra generationens etanol, eftersom råvaran som används är en restprodukt från en redan befintlig tillverkning, i detta fall specialcellulosa för viskos. I dagligt tal kallas den också för skogsetanol. Den första generationens etanol framställs ur jordbruksprodukter som sockerrör, spannmål eller majs.

Idag använder SEKAB den här etanolen för att erbjuda en serie premiumprodukter inom både kemi och drivmedel. På begäran kan vi dock producera samtliga av våra produkter från andra generationens etanol. Dessa produkter är förnybara, hållbara och har extremt bra klimategenskaper.

Andra generationens etanol har två stora fördelar. För det första ger den enorma klimatfördelar jämfört med fossila drivmedel, ännu större än vanlig bioetanol. För det andra finns inte risken att den konkurrerar med produktion av mat eftersom den produceras av en restprodukt.

Det är bland annat av dessa orsaker SEKAB har tagit fram en dedikerad process för att ta fram bland annat etanol ur olika typer av biomassa och vedråvara, en process med mycket breda användningsområden. Vi ser redan idag en stor efterfrågan och intresse för andra generationens etanol och vi vill se en storskalig produktion så fort som möjligt.

 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Klimatsmarta transporter

  – med ED95

  Bild för ED95 film

  Se filmen