Ansvarsfulla affärer

Tillsammans med Sekab accelererar vi omställningen

Anna Berggren har titeln Vice President Sustainability på Perstorp, som är en koncern inriktad på specialkemi. Här berättar hon om Perstorps hållbarhetsstrategi, utvecklingen under 2021 och hur samarbetet med Sekab skapar mervärden och möjligheter.

Perstorps hållbarhetsstrategi är att vara drivande och möjliggöra hållbara lösningar överallt där bolaget verkar. Den långsiktiga ambitionen är att ställa om all fossil råvara och energi i produktionsanläggningarna globalt. Sedan 2010 har Perstorp en ständigt växande portfölj av Pro-Environment produkter, vilket är ISCC PLUS-certifierade produkter baserade på förnybar råvara enligt ett spårbart massbalanskoncept som reducerar koldioxidemissioner jämfört med fossila produkter.

– Den röda tråden under mina år på Perstorp har varit att arbeta med omställningen från fossilt till förnybart och återvunnet. Jag har haft ett extra nära samarbete med Sekab under de senaste fem åren. Främst kopplat till utvecklingen av våra Pro-Environment produkter, men även i frågor rörande omställningen av kemiindustrin i stort.

Vi brukar säga att ”inget företag är grönare än sina leverantörer”

– Vi brukar säga att ”inget företag är grönare än sina leverantörer”. För Perstorp är det avgörande att samarbeta och finna nya vägar och lösningar tillsammans med likasinnade aktörer som också vill vara med och driva omställningen. Sekab är tydligt en av dessa och har varit under många år. Samarbetet hjälper oss att realisera vår egen omställning från fossila till förnybara råvaror och utvecklingen av våra Pro-Environment produkter. Det här är i sin tur avgörande för att vi ska kunna leva upp till Paris-avtalet. Anna Berggren har titeln Vice President Sustainability på Perstorp, som är en koncern inriktad på specialkemi. Här berättar hon om Perstorps hållbarhetsstrategi, utvecklingen under 2021 och hur samarbetet med Sekab skapar mervärden och möjligheter.

– Vi har sett en ökad aktivitet och mer diskussioner med kunder kring förnybara produkter under 2021. Det är ett tydligt ökat intresse. En liten del av våra kunder kan tänka sig att betala ett högre pris för en förnybar produkt men den övervägande majoriteten kan inte tänka sig detta. Vi arbetar med omställningen genom att driva och kommunicera massbalanskonceptet och den långsiktiga hållbarhetsagendan.

– Priset för baskemiprodukter har också stigit dramatiskt under 2021, till den grad att priset för fossila produkter i dag är högre än vad priset för de förnybara alternativen var för ett år sedan. Dessa höga marknadspriser betyder att premierna för förnybara produkter procentuellt sett är lägre. Det bidrar så klart positivt till valet av en grön produkt.

– Tack vara samarbetet med Sekab har vi kunnat öka produktionen och försäljningen av en del av våra Pro-Environment produkter i Europa, men även i Amerika och Asien. Förnybar råvara från Sekab har via Perstorps produkter hjälpt värdekedjor inom både exempelvis färg och lack och inom syntetiska smörjmedel att bli mer hållbara. Tillsammans kan vi bidra till en del av omställningen inom byggnadsindustrin, bilindustrin, möbelindustrin och energiindustrin. Det känns både givande och hoppfullt!

 

Anna Berggren, Vice President Sustainability, Perstorp

Hej!

Har du frågor eller funderingar?