Samarbeten

Samarbetspartners

Sekab har flera långa och nära samarbeten med forskningsinstitut, universitet, myndigheter, fordonstillverkare och andra företag inom skogs- och kemiindustrin. Samarbetet med de andra företagen i Domsjö utvecklingsområde ger oss ett brett nätverk inom skogs- och processindustrin.

SEKAB är medlem av intresseorganisationer som Svebio och BioFuelRegion. I dessa nätverk arbetar vi tillsammans för en hållbar framtid genom en samhällsomställning till förnybara drivmedel och bränslen.

Processum – Framtidens Bioraffinaderi

Domsjö utvecklingsområde har växt fram som navet för ett kluster av företag inom olika delar av processindustrin. SEKAB är ett av de företagen. Tillsammans med andra aktörer inom kemiområdet, kommunen och länsstyrelsen utgör vi intressebolaget Processum.

Processum kallas även Framtidens Bioraffinaderi. Huvudsakliga arbetsområden är forskningssamordning, affärsutveckling och marknadsföring. Idén med Processum är att utveckla nya produkter i ett bioraffinaderikoncept. Samarbetet sker i projekt och genom regional närvaro som en industriell part.

Processum har skapats för att hjälpa medlemmarna att samverka för att få större genomslag och synergieffekter av sin verksamhet. En av Processums arbetsuppgifter är att utveckla befintliga företag och verka för tillkomsten av nya företag med inriktning på processkemi, processteknik och processtyrning. Gemensamt är viljan att tillvarata och förädla den enorma förnybara naturresursen skogen. Genom innovativa lösningar vill Processums medlemmar bidra till en hållbar utveckling och ett grönare samhälle.

Medlemmar: AkzoNobel, Brux, Domsjö, Eurocon, Holmen Skog, Innovationsbron, Metso Power, MoRe Research, M-real, Ragn-Sells, SEKAB, Sveaskog, Örnsköldsviks Kommun och Övik Energi.

Framtidens bioraffinaderi (PDF)

Processums webbplats

F3 Fossil Free Fuels

F3 är ett kunskapscentrum för utveckling av förnybara drivmedel för transporter i Sverige. F3 står för ”fossil free fuels”.

Kunskapscentret stödjer och bedriver forskningsprojekt inom området förnybara drivmedel. En viktig uppgift är även att ge beslutsfattare bästa möjliga underlag för att fortsätta driva utvecklingen inom området framåt.

F3 ligger i Chalmers Industritekniks regi och andra deltagande aktörer är Kungliga tekniska högskolan (KTH), Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet. Umeå universitet samverkar dessutom nära med Luleå universitet och Energitekniskt Centrum i Piteå inom området, så även deras kompetens kommer att tas till vara inom F3.

Övriga deltagare är de tre forskningsinstituten IVL Svenska Miljöinstitutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Innventia samt industrin. De industriföretag som idag stödjer centrumet är Preem, Perstorp, Göteborg Energi, E.ON Sverige, Scania, SEKAB E-Technology och Volvo Technology. Verksamheten finansieras även av Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Mer om F3

Unica

The Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA) är Brasiliens största samlingsorganisation för socker-, etanol- och bioelektricitetsproducenter. UNICA:s medlemmar står för mer än 50 procent av all etanol som produceras i Brasilien och 60 procent av all sockerrörs produktion i världen.

Organisationens agerar både nationellt och på den internationella arenan. Det främsta syftet är att stärka den brasilianska sockerrörs industrins ställning som en modern leverantör av etanol, socker och förnybar elektricitet med fokus på hållbar utveckling. Samtidigt vill UNICA stärka bilden av etanol som ett rent förnybart drivmedel.

SEKAB samarbetade med UNICA inom initiativet Verifierat hållbar etanol.

UNICA:s webbplats

Svebio

Svebio är en ideell intresseorganisation som arbetar för att främja utveckling och användning av bioenergi i ett hållbart samhälle, både i Sverige och på en global arena. Organisationen är en samlande kraft och en naturlig mötesplats i bioenergibranschen för företag och enskilda medlemmar.

Medlemsföretagen täcker in hela produktionskedjan inom bioenergiområdet. Från råvaror, över transport- och handelsföretag, via förädlingsverk som pelletsfabriker och biodrivmedelsproducenter till slutanvändare av bioenergi i värmeverk och i industrier. Gemensamt är att alla medlemmar verkar för utveckling av bioenergi.

Svebios webbplats

BioFuel Region

BioFuel Region är en regional organisation som stöder introduktionen av biodrivmedel i västra Norrland.

Organisationen arbetar för en snabbare och smidigare samhällsomställning till förnybara biodrivmedel och är ett samarbete mellan kommuner, företag, länsstyrelser, landsting och universitet i Västernorrlands och Västerbottens län.

SEKAB är en av initiativtagarna till BioFuel Region och stödjer arbetet både ekonomiskt och med olika typer av engagemang.

BioFuel Regions webbplats

Taurus Energy

SEKAB och Taurus Energy har ett gemensamt forsknings- och utvecklingssamarbete kring processer för att utvinna etanol ur cellulosa, främst utveckling av pentosjäsande jäststammar.

I SEKABs demonstrationsanläggning, har vi i flera omgångar testat Taurus Energys specialutvecklade jäststammar som jäser sockerarter som är vanliga i cellulosa. Att jäsa dessa sockerarter till alkohol är en viktig del i arbetet för att skapa en kommersiell process för tillverkning av cellulosaetanol. Tillsammans har SEKAB och Taurus Energy kunnat visa att jäststammarna fungerar i industriell skala.

Taurus Energys webbplats

EuropaBio

EuropaBio står för the European Association for Bioindustries och är en organisation som arbetar för att främja bioteknikindustrin i Europa.

Organisationen har bland annat ett samarbete för frågor rörande lignocellulosabaserad etanol inom EU.

Medlemmar i organisationen är aktörer inom forskning, utveckling, produktion och kommersialisering av biotekniska produkter och processer.

EuropaBios webbplats

Scania

Scania är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. Tillsammans med SEKAB har Scania utvecklat anpassade dieselmotorer för ED95 – vårt etanolbaserade drivmedel för tunga transportfordon.

1986 började Scanias första ED95-anpassade bussar att användas i trafiken. Idag rullar Scanias tredje generation etanolmotorer i lastbilar, bussar och tjänstefordon på våra vägar.

Scanias webbplats

KOMTEK

KOMTEK är ett kommunalt teknik – och entreprenörscentrum där Tekniska Museet är nationell koórdinator.

Genom att samarbeta och stödja KOMTEKs verksamhet vill SEKAB väcka intresset för kemi och teknik hos barn- och ungdomar, framtidens ingenjörer, innovatörer och kemister.

Mer om Komtek i Örnsköldsvik

Företagsutbildarna

Företagsutbildarna är en ekonomisk förening där SEKAB samarbetar med företag i Örnsköldsvik för kvalitativa och kostnadseffektiva utbildningslösningar på hemmaplan.

Företagsutbildarnas webbplats

Hej!

Vill du kontakta oss?