Aktuellt projekt

BioCat Polymers

– hållbar, effektiv biokemisk katalytisk kaskadkonvertering av restbiomassa till högkvalitativa polymerer

Snabbfakta

projekttitel

Sustainable and efficient bio-chemical catalytic cascade conversion of residual biomass to high quality biopolymers

Projekt referens

760802

status

3-årigt europeiskt projekt med start 1 januari 2019

Program

EU:s Horizon 2020

tema

Call for nanotechnologies, advanced materials, biotechnology and production

budget

5,351,985.08 €

finansiering

4,362,047.56 €

Kostnadseffektiv och hållbar omvandling av biomassa av låg kvalitet

BioCatPolymerer kommer att demonstrera en kostnadseffektiv, hållbar och effektiv kaskadteknisk väg för omvandling av lågkvalitativ, återstående biomassa av låg kvalitet till biopolymerer med lika eller bättre prestanda än deras fossila baserade motsvarigheter

BioCatPolymerer siktar särskilt på effektiv och ekonomisk produktion av isopren och 3-metyl-1,5-pentandiol (3MPD), två monomerer med mycket stora marknader som kan bearbetas ytterligare i den befintliga infrastrukturen för fossila polymerer för framställning av elastomerer respektive polyuretaner.

Detta ambitiösa mål skall uppnås genom att optimera och demonstrera hela värdekedjan, från förbehandling av biomassa av låg kvalitet till biologisk jäsning till MVL, separation av MVL från fermentationsbuljongen, selektiv katalytisk omvandling till den riktade monomeren, rening till polymeren och polymerisering till den slutliga polymerprodukten.

Det nya tillvägagångssättet som föreslås i detta projekt överträffar hindren för traditionella enbart biobaserade metoder. Det syftar till att producera bioisopren med 50 procents kostnadsreduktion och 3MPD vid 70 procents kostnadsminskning jämfört med genomsnittliga marknadspriser.

Huvudsyftet med BioCatPolymerer är att demonstrera en kostnadseffektiv, hållbar och effektiv väg för omvandling av lågkvalitativ biomassa till biopolymerer med lika eller bättre prestanda än deras fossila baserade motsvarigheter, säger Tino Lassman, projektledare hos Sekab

BioCatPolymers konsortiet består av sju juridiska personer i fem länder inom EU, Grekland, Tyskland, Sverige, Nederländerna och ett associerat medlemsland Schweiz. Projektet samordnas av Centrum för Forskning och Teknik,  Hellas i Grekland. Övriga partners är Sekab E-Technology AB i Sverige, Visolis BV i Nederländerna, Bioprocess Pilot Facility B.V.  i Nederländerna,  Process Design Center i Nederländerna, Quantis i Schweiz och Covestro Deutschland AG i Tyskland.

 

Snabbfakta

projekttitel

Sustainable and efficient bio-chemical catalytic cascade conversion of residual biomass to high quality biopolymers

Projekt referens

760802

status

3-årigt europeiskt projekt med start 1 januari 2019

Program

EU:s Horizon 2020

tema

Call for nanotechnologies, advanced materials, biotechnology and production

budget

5,351,985.08 €

finansiering

4,362,047.56 €

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Har du frågor eller funderingar?