ED95 är förnybart och fungerar utmärkt i både sommar- och vinterklimat.

Läs mer och titta på filmen

Etanolbränslet ED95 ger garanterat klimatsmarta transporter året om.

ED95 är förnybart och fungerar utmärkt i både sommar- och vinterklimat. Berglunds Åkeri har sina etanollastbilar i full drift året om och minskar därmed sin klimatpåverkan kraftigt. Varje mil du kör din lastbil på ED95 med skogsetanol minskar du din klimatpåverkan med upp till 90 procent, jämfört med om du kör på diesel. - Det är Klimatsmart!

Talar på filmen gör:
Lena Nordgren, Biodrivmedelsexpert på SEKAB. 
Johan Alméen, Ansvarig alternativa drivmedel på Scania
Patrik Skoog, VD för Berglunds Åkeri i Eskilstuna

Biodrivmedel

Framtidens energiförsörjning är hotad. Utvinningen av olja har nått sin topp och kommer att sjunka. Dessutom har användningen börjat påverka det globala klimatet. På SEKAB tillverkar och säljer vi ED95 ett etanolbaserat biodrivmedel som är en del av lösningen på problemet.

Etanol är det äldsta, det överlägset största och det snabbast växande biodrivmedlet i världen och ett realistiskt alternativ till en stor del av den fossila oljan. Volymmässigt är etanol det största biodrivmedlet i världen och står för cirka 90 procent av den globala förbrukningen.

ED95 är ett förnybart bränsle utvecklat för dieselmotorer. Detta miljövänliga bränsle är baserat på bioetanol och redan ett väl etablerat grönt alternativ för tunga transporter. Runtom i landet körs bussar och lastbilar på ED95 av både stora och små bolag som förstått vikten av alternativa bränslen med bioenergi.

På mer än 1500 platser i Sverige kan du tanka etanol, E85, och det blir allt vanligare med tankställen även i Europa och USA för förnyelsebara drivmedel. Sveriges distributionssystem för E85 är unikt i Europa, inget annat land har genomfört så stora och konsekventa satsningar på att göra biodrivmedel åtkomliga för alla.

Etanol – ett klimatsmart drivmedel

För alla biodrivmedel gäller en enkel regel – tillverkar du den på ett bra sätt får du en bra produkt. Tillverkningsprocessen från åker till tank måste vara hållbar i alla led för att få ut största möjliga klimatnytta.

Etanol framställs oftast av socker- och stärkelsehaltiga grödor, till exempel sockerrör, sockerbetor och vete. I Sverige använder vi främst etanol från Brasilien tillverkad av sockerrör. Den ger bevisat höga klimateffekter och sänker utsläppen av fossil koldioxid med upp till 95 procent jämfört med bensin.

Samtidigt är det viktigt att inte lägga för stor vikt vid etanolens ursprungsland. Det finns dålig etanol från Brasilien och det finns bra etanol från USA. Över hela världen finns en strävan mot en mer hållbar produktion. Vi bör inte låsa oss vid etanol från vissa länder, det viktigt är att den uppfyller hållbarhetskraven.

SEKAB arbetar med att inom några få år bygga en fullskalig anläggning för att producera andra generationens etanol tillverkad av cellulosa. Cellulosan kommer från restprodukter från jord- och skogsbruk, vilket gör att etanolen får mycket bra klimategenskaper. Råvaran är i stort sett oändlig och kan samproduceras med livsmedel.

Fler råvaror och flera energikällor

Bensin och diesel används i så enorma mängder att inget biodrivmedel ensamt kommer att kunna ersätta dem. Därför kommer bilparken i framtiden att drivas av flera olika bränsletyper – etanol, el, biodieslar och biogas.

Produktionen av etanol beräknas kunna bli större. Genom att använda fler råvaror och utnyttja de gamla ännu bättre kan vi producera ännu större volymer med bibehållna klimateffekter.

Så utnyttjar vi råvaror bättre

Växter består till största delen av cellulosa, som hittills blivit över vid etanolutvinning. Därför forskas det världen över på metoder för att framställa etanol av cellulosa. SEKAB E-Technology anses vara bland de fyra främsta företagen i världen på området.

Tillsammans med forskare från flera svenska universitet har SEKAB E-Technology tagit fram en metod för att framställa etanol av cellulosa. Den gör det möjligt att använda restprodukter från skog och jordbruk, som träflis och sockerrörsblast, för etanolproduktion.

Att framställa etanol från billiga råvaror som finns i stora kvantiteter och som inte konkurrerar med matproduktion är ett viktig steg i utvecklingen för storskalig etanolproduktion och för att bryta transportsektorns oljeberoende.

Sofia Winternell

Sofia Winternell

Säljansvarig

sofia.winternell@sekab.com

+46 (0)660 793 17 | +46 (0)70 694 53 50

 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Klimatsmarta transporter

  – med ED95

  Bild för ED95 film

  Se filmen

 • SEKAB är en av europas ledande etanolaktörer

  widget

  Mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.
  Se filmen här

 • Produktinformation

  ED95

  Säkerhetsaspekter för ED95
  Frågor och svar om etanol
  Hållbarhetsbesked