VÄRLDSLEDANDE FORSKNINGS – OCH UTVECKLINGSPROJEKT I BIOREFINERY DEMO PLANT

Under 2004 invigdes det som då kallades Etanolpiloten i Domsjö fabriksområde i Örnsköldsvik.

Nattbild av demoanläggningen

Här har SEKAB E-Technology bedrivit avancerat forsknings- och utvecklingsarbete för att verifiera samtliga processteg som krävs för att kommersialisera bioraffinaderitekniken som tar tillvara värdet i restprodukter från skogs- och jordbruk. Målet: kemikalier och drivmedel som varken kräver fossila resurser eller åkermark och som lever upp till framtidens krav på miljönytta och hållbarhet.

Globalt drivs ett hundratal olika forsknings- och utvecklingsprojekt om cellulosaetanol och SEKAB E-Technology anses tillhöra de främsta i världen, speciellt när det gäller ved som råvara. Demoanläggning har finansierats med pengar från Energimyndigheten, EU och SEKAB och ägs av holdingbolag vid universiteten i Umeå och Luleå tillsammans med SEKAB.

I april 2013 tog SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut över det övergripande ansvaret för marknadsföring och kontakter med kunder för anläggningen. Ambitionen att bredda verksamheten för utveckling av fler hållbara produkter från olika typer av biomassa har redan lyckats. Anläggningen döptes om till Biorefinery Demo Plant för att understryka att inriktningen numera vänder sig till fler bioraffinaderiapplikationer och en bredare krets av intressenter. SEKAB E-Technology ansvarar på uppdrag av SP för planering och genomförande av demonstrationsförsök samt underhåll och anpassning av anläggningen till nya tillämpningar.

Verksamheten finansieras genom en kombination av privat och offentlig finansiering framförallt Energimyndigheten och Vinnova.

Unikt i jämförelse med andra utvecklingsanläggningar är att den körs kontinuerligt med skiftgående operatörer. De driftsstörningar som uppstår i processen vid långvarig drift i form av beläggningar, igensättningar, materialslitage och så vidare är, liksom integrationen med ett bioenergikombinat, av avgörande betydelse för driftsekonomin i en fullskaligproduktionsanläggning. SEKAB/SP har erfarenhet från ca 50 000 timmars drift i demoanläggningen, vilket har skapat ett unikt know-how och kunskap som ännu inte finns någon annanstans i branschen.

Thore Lindgren

Thore Lindgren

Affärsområdeschef bioraffinaderi

Thore.Lindgren@sekab.com

+46 (0)660-794 71

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • SEKAB är en av europas ledande etanolaktörer

  widget

  Mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.
  Se filmen här