En storskalig produktions-
anläggning

SEKAB är redo att öka framställningen av cellulosabaserad etanol till kommersiell skala. Den demoanläggning som SEKAB idag driver har en kapacitet på ungefär 150-200 kubikmeter cellulosabaserad etanol per år. Tidigare var tanken att bygga en ny anläggning som kunde producera 5 000-10 000 kubikmeter per år, men det visade sig vara för lite för att den skulle kunna täcka sina egna kostnader. Det krävs speciella förutsättningar för integrering för att dessa ska kunna bli lönsamma.

En årlig produktion av 30 000-60 000 kubikmeter betraktar vi numera som en undre gräns för produktion hos en anläggning som ska vara meningsfull att bygga. Men i framtida kommersiell verksamhet är sannolikt storleksordningen 100 000-150 000 kubikmeter att föredra.

Tekniken är redo för detta. Det största hindret är finansieringen av en produktionsanläggning. Oklara politiska signaler efter finanskrisen gör investerare osäkra. De är ofta intresserade, men avvaktar. Att bygga den första produktionsanläggningen är en utmaning. Det gäller även den andra. Men när det gäller den tredje och fjärde, då finns många som vill vara med och finansiera.

Något som skulle kunna driva på utvecklingen inom området vore om oljepriset gick upp och lade sig på en stabilt hög nivå. Men det har inte riktigt skett och marknaden minns det kraftiga prisfallet 2008.

En skev behandling av etanol i media har också påverkat branschen negativt. Detta har dock ändrats en del på senare tid och SEKAB kommer framöver på ett bättre sätt försöka bemöta de ofta felaktiga påståenden som förekommer om etanol i media.

Etanol är framtiden

Detta till trots ska det betonas att den som har en flexifuel-bil har gjort en bra investering. Etanolen hör framtiden till. I dagsläget är inte en flexifuel-bil dyrare än en bensinbil. Diesel kan möjligen vara något billigare om man kör väldigt mycket, men skillnaden är liten.

Enligt ett förslag till ett nytt beskattningsdirektiv från EU ska man i högre grad beskatta bränslen efter energiinnehåll än litervis. Detta kan mycket väl innebära att dieselpriset kommer att gå upp eftersom diesel har ett högre energiinnehåll än etanol.

Etanolens lägre energiinnehåll innebär att det går åt mer vätska än vid användningen av exempelvis diesel som drivmedel. Att många stirrar sig blinda på just mängden vätska istället för att se till energiinnehåll och andra och mer relevanta egenskaper hos etanolen innebär ett pedagogiskt problem och en utmaning.

När kan man tanka cellulosabaserad etanol?

Med all sannolikhet kommer det först att bli en blandning mellan spannmåls- och cellulosabaserad etanol. Den etanol som man kör på idag är också en blandning från olika källor, som spannmål och sockerrör. SEKAB:s bedömning är dock att det år 2016-2017 kommer att finnas lite större volymer på världsmarknaden. Hur läget kommer att vara i Sverige är väldigt svårt att svara på. Det beror återigen på finansieringen.

Thore Lindgren

Thore Lindgren

Affärsområdeschef bioraffinaderi

Thore.Lindgren@sekab.com

+46 (0)660-794 71

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • SEKAB är en av europas ledande etanolaktörer

  widget

  Mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.
  Se filmen här

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare