Integration med befintliga anläggningar

Energiförlust är ett stort problem i många industrier. I till exempel kondenskraftverk utnyttjas bara omkring 30 procent av råvaran till energiproduktion, resten kyls bort. Det är inte acceptabelt ens med någon råvara, fossil eller förnybar.

Illustation över cellulosaetanol processen

Genom att integrera den cellulosabaserade etanolanläggningen med andra typer av industrier kan energin i råvaran användas så optimalt som möjligt. Studier som utförts av både SEKAB och andra visar att så mycket som 75 till 85 procent av den tillförda energin kan erhållas som nyttiga säljbara produkter. Har man dessutom gemensam infrastruktur som befintliga tanklager, pannor med mera så minskar även investeringarna.

Om en anläggning för cellulosaetanol integreras med en befintlig första generationens etanolanläggning beräknas tillverkningskostnaden bli konkurrenskraftig jämfört med konventionella tekniker. Fördelen är en större koldioxidreduktion och en närmast oändlig råvaruresurs.

I processen omvandlas lignocellulosa till etanol, biogas och lignin. Ligninet kan brännas för att ge kraft och värme till drift av både etanolfabriken och cellulosaannexet och därmed eliminera behovet av fossil energi. Biogas som produceras kan också precis som lignin bidra till anläggningens energibalans direkt eller vidareförädlas till fordonsgas och säljas.

Thore Lindgren

Thore Lindgren

Affärsområdeschef bioraffinaderi

Thore.Lindgren@sekab.com

+46 (0)660-794 71

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • SEKAB är en av europas ledande etanolaktörer

  widget

  Mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.
  Se filmen här

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare