Hela vägen från förstudie till fullskaleproduktion

Vårt tjänsteerbjudande CelluCase™ sträcker sig hela vägen från förstudier på potentiell råvara till teknisk och ekonomisk utvärdering av en potentiell fullskaleprocess.

Råvaruanalys (Feedstock Assessment)

Utvärdering av potentiell råvara vilket kan innefatta försök från laborationsskala till demoskala. SEKAB E-Technology tar ett helhetsgrepp om studien från planering, genomförande, utvärdering till rekommendationer.

Initial Case Assessment (ICA)

Ett verktyg för inledande utvärdering av affärsmöjligheter. En teknisk och ekonomisk analys inför en eventuell investering i en produktionsanläggning.

Feasibility Study – Project development

Anpassat till kundens önskemål planeras en förstudie med syfte att vara underlag för investeringsbedömning.

 • Förstudie från råvara till färdiga produkter
 • Lämplig processlösning för den specifika förstudien
 • Mass- och energibalanser för vald processlösning
 • Underlag för investeringsbedömning
 • Layout anpassad för kundens site
 • OPEX- och CAPEX-bedömningar
 • Financial analysis
 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare