För dig som är kund

Visste du att SEKABs gröna kemikalier är förnybara och ingår i det naturliga kretsloppet? På så sätt bidrar de till ett grönare samhälle.

Vi är också ensam leverantör av ED95, ett etanolbaserat biodrivmedel för anpassade dieselmotorer som vi tagit fram i samarbete med Scania.

Här finns information för dig som köper eller vill köpa kemiprodukter eller biodrivmedel eller bioraffinaderiteknologi av oss.

Vill du ha kontakt med våra produktansvariga?

Använd kontaktformuläret här eller ring vår växel på 0660-793 00, så hjälper de dig vidare.

  • SEKAB är en av europas ledande etanolaktörer

    widget

    Mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.
    Se filmen här