Miljöledningssystem och certifikat hjälper oss på vägen

På SEKAB arbetar vi hela tiden för att utveckla vår verksamhet mot en så liten påverkan på miljön som möjligt. Det är ett jobb som varje företag förstås kan göra helt på egen hand, men det finns internationella standarder och styrsystem som hjälper företag att veta att de har nått ett mål. Vi arbetar enligt flera system för miljöledning och hållbarhet.

Vattendrag

Minskad miljöbelastning med ISO 14001:2004

I vårt miljöarbete arbetar vi efter miljöledningssystemet ISO 14001:2004 och SEKAB BioFuels & Chemicals är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001. Denna standard ger oss kontroll över miljöarbetets utveckling och hjälper oss att hela tiden minska vår verksamhets totala miljöbelastning. Här kan du hitta vårt ISO 14001-certifikat (PDF).

Kvalitetsarbete

Vi arbetar efter kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Genom den här internationella standarden får vi både nöjdare kunder och minskade verksamhetskostnader.

Ansvar & Omsorg

SEKAB är anslutet till det internationella miljöprogrammet Ansvar & Omsorg. Det innebär att vi i vår verksamhet sätter hälsa och säkerhet för vår personal, omgivningen och miljön i första rummet.

 

 • Klimatsmarta transporter

  – med ED95

  Bild för ED95 film

  Se filmen

 • Kemianläggningen

  Kemianläggningen i Örnsköldsvik

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare