Resurser som räcker – nu och i framtiden

Vårt samhälle är idag helt beroende av fossil energi och fossila råvaror i form av olja, kol och gas. Vi måste ha bensin till våra bilar, diesel till våra bussar, gas till våra spisar, kol till våra kraftverk och vår industri är beroende av kemikalier och plast från fossila källor. Inte ens livsmedlen kommer undan, här finns många exempel på varor med fossilt ursprung – till exempel ättika.

FlickaDet här påverkar inte bara klimatet, utan pekar rakt mot en energi- och råvarukris. Orsaken är att den resurs som har tagit oss till dagens utvecklingsnivå är på väg att ta slut.

Begreppet Peak Oil innebär att oljeproduktionen når ett maximum för att sedan sjunka. Vissa bedömare menar att den punkten redan är passerad, andra att den kommer snart. Oavsett vilket så är det bråttom. En minskande tillgång på råolja kommer att öka marknadspriserna och kampen om resurserna kommer att hårdna.

Vi kan inte ersätta oljan

Vi kommer aldrig att kunna ersätta oljan. Istället måste vi hitta nya energikällor, nya råvaror och framför allt lära oss att använda mindre energi. Fordonen måste dra mindre bränsle och energin måste komma från förnybara källor. Vi måste hitta nya metoder att tillverka plaster och världens kolkraftverk måste ersättas. Vi måste lära oss att hushålla med våra resurser.

Det är en enorm omställning som kommer att ta lång tid, för samtidigt som små steg åt rätt håll tas här och där, så är stora delar av mänskligheten på väg mot högre energianvändning och mer konsumtion.

Hur blev det så här?

Fossil energi gjorde sitt intåg redan på 1600-talet, när man började bränna stenkol för att få energi. Det ledde till att mindre ved behövdes för uppvärmning och matlagning.
Stora skogar var då inte lika viktiga längre och man röjde större markarealer och odlade mer mat.

Den nya energikällan gjorde att den industriella revolutionen kunde ta sin början. Färre människor behövdes för att hålla jordbruket igång och fler kunde börja arbeta i industrin. Därefter skedde en mycket snabb teknisk utveckling. Olja, penicillin, modern sjukvård och till slut den gröna revolutionen gjorde att antalet människor på jorden ökade snabbt. Idag har vi en växande befolkning på över sju miljarder. Frågan är hur vi klarar vår försörjning när en av förutsättningarna för vår framgång är borta.

Resurserna räcker inte ens idag

Vi som tillhör den rikaste delen av befolkningen lever idag långt över våra tillgångar. Vår livsstil och höga energi- och resursförbrukning gör att planeten egentligen inte kan försörja oss. Organisationen Footprint Network åskådliggör detta varje år med kampanjen Earth Overshoot Day, den dag då vi har förbrukat alla de resurser som planeten kan återbilda på ett år. År 2012 inföll denna dag den 22 augusti – på åtta månader använde människan upp lika mycket resurser som planeten behöver ett år för att återskapa.

 • Upptäck

  våra finaste produkter

  Premium

  Läs mer om våra hållbara produkter här

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen