Tillgången på etanol varierar – vad beror det på?

Tillgången på råvaran till bioetanol är inte konstant. Det mesta av den etanol som tillverkas idag har sitt ursprung i odlade råvaror, som sockerrör, vete och majs. Det betyder att produktionen av bioetanol sker på samma villkor som allt jordbruk.

Unga sockerrörKlimat, väderförhållanden, torka och översvämningar kan påverka skördar och därmed tillgången på etanol. Modernt jordbruk är relativt stabilt, men variationer i avkastningen sker ändå och effekterna av växthuseffekten på det globala jordbruket är redan idag en brännande fråga.

Etanolmarknaden styrs av tillgång och efterfrågan

Etanolmarknaden är internationell och prissättningen styrs av tillgången på etanol i förhållande till efterfrågan. Det betyder att en ökad efterfrågan på världsmarknaden kan höja priset. Energifrågan är dessutom ofta en viktig fråga på nationell nivå, vilket betyder att den mängd etanol ett producentland exporterar kan påverkas av politiska beslut och hänsynstaganden.

För att kunna erbjuda våra kunder en jämn tillgång och ett jämnt pris försöker SEKAB när det är möjligt att teckna fasta, långsiktiga kontrakt med leverantörer. Det innebär en tryggare tillvaro för oss, för våra kunder och för producenterna.

Förnybara råvaror och hållbar produktion

Vi arbetar med bioetanol, en produkt som har en stor klimatmässig fördel gentemot fossila produkter – den är förnybar. Förnybara produkter från ett hållbart jordbruk är en nödvändighet för biodrivmedlens miljöegenskaper och det är det som gör dem till en del av framtiden.

Så breddar SEKAB råvarubasen

Det är viktigt att även kunna tillverka kemikalier och biodrivmedel från andra råvaror än sådana som potentiellt kan användas som föda eller foder, som vete och majs. Det gör den cellulosabaserade bioraffinaderitekniken som utvecklats på SEKAB mycket värdefull, eftersom den gör det möjligt att utvinna etanol och andra viktiga varor från restprodukter från skogs- och jordbruk, till exempel halm, träflis och bagasse.

Det är en möjlighet att utnyttja jordens resurser så bra som möjligt. SEKABs teknik för fraktionering av cellulosa är på väg mot kommersialisering.

Läs mer om cellulosetanol

  • Upptäck

    våra finaste produkter

    Premium

    Läs mer om våra hållbara produkter här