Thermol – Köld och värmebärare

Thermol är baserat på biologisk etanol och är en köldbärare för kylanläggningar och värmepumps-anläggningar som tar tillvara bergvärme, ytjordvärme eller sjövärme.

I den typen av anläggningar kommer köldbäraren i nära kontakt med mark och vattentäkter, vilket kräver ett så miljövänligt alternativ som möjligt.

Thermols fina miljömässiga egenskaper gör att det även passar bra som köldmedium i kyl- och frysdiskar. Etanol bryts snabbt ned i naturen och är därför ett bra val.

Det är en färgad, klar vätska med en vattenhalt på max 6,0 vikt-%.

Thermol säljs i bulkvolym och kan levereras direkt till dig med tankbil, alternativt hämtas här hos oss om du önskar ordna med egen transport.

Allmän information etanol

CAS Nummer:
Molekylformel:
Molekylvikt:
Synonymer:
64-17-5
C2H5OH
46,07 g/mol
Etylalkohol
Ulrika Sondell

Ulrika Sondell

Säljansvarig

Ulrika.Sondell@sekab.com

+46 (0)660-793 20 | +46 (0)70-212 30 28