Nyhetsbrev
– april 2016

Innehåll:

NYHETER april 2016

Året har börjat med en rejäl rivstart för oss på SEKAB. Vi har stärkt upp vårt team med flera nya kollegor som ni kommer att se mycket mer av. Vi har dessutom medverkat på intressanta konferenser som Transportforum och haft flera spännande besök hos oss i Domsjö. Vi gläds åt att intresset kring vår verksamhet är stort och att energifrågorna är högt uppe på den politiska agendan.

Välkommen, Tomas!

I förra nyhetsbrevet meddelade vi att Tomas Nilsson anställts som ny vd för SEKAB. Nu har Tomas kommit in i sin roll.

tomas_nilsson

Vad har varit roligast under dina första månader som vd på SEKAB?
– Det absolut roligaste har varit att få lära känna verksamheten och alla medarbetare som sköter den. SEKAB:s verksamhet är komplex och omfattande och jag är väldigt stolt över att få leda ett så innovativt företag, med teknik i absolut framkant och mycket kompetenta medarbetare. Förnybara drivmedel och kemikalier har en viktig roll att spela för en fossilfri framtid och SEKAB spelar en stor roll för detta.

Vad har varit den största aha-upplevelsen för dig under din tid på SEKAB?
– Den största insikten jag fått är det omfattande regelverk som gäller för användning av etanol och vid försäljning av SEKAB:s produkter. Regelverket påverkas av politiska beslut och myndigheters tolkningar både i Sverige och på EU-nivå. Detta gör att vår verksamhet blir extra komplex, då förutsättningarna kan förändras snabbt i och med olika politiska beslut.

Vad ser du som din främsta utmaning som vd?
– Mina och SEKAB:s främsta utmaningar är att på kort sikt ta oss igenom det tuffa konkurrensläge vi är i till följd av det låga oljepriset. På längre sikt måste vi öka omsättningen för att kunna säkerställa långsiktig lönsamhet. Det innebär att ständigt göra förbättringar inom befintliga produkter, men också att vara öppna och att hela tiden söka nya affärsmöjligheter.

Sofia Winternell affärsutvecklar ED95

sofia_winternell-e1460977341123I februari fick vi även välkomna Sofia Winternell som ny affärsutvecklare och säljansvarig för det förnybara drivmedlet ED95. En viktig del i Sofias arbete är att få fler åkerier och deras kunder att se de stora fördelarna med att välja bio-drivmedel. På så sätt kan vi bli fler som bidrar till utvecklingen mot en fossil-oberoende fordonsflotta.

Kristofer Karlsson ska utveckla SEKAB E-Technology

kristofer_karlssonKristofer Karlsson som är expert på bioteknik är sedan februari anställd som utvecklingsingenjör hos oss. Han är civilingenjör från Linköpings universitet och gjorde även sitt exjobb om teknisk biologi på SEKAB. Kristofer, med sin expertis inom bioteknik, ska vara med att utveckla vår teknologiska plattform CelluAPP®.

OECD på besök hos SEKAB

IMG_5038

I mars hade vi glädjen att ta emot en OECD-delegationtillsammans med SP Processum och Domsjö Fabriker. Besökarna fick ta del av vår världsledande teknologi CelluAPP® som gör det möjligt att omvandla lignocellulosa till biodrivmedel och biokemikalier. Delegationen bestod av tre representanter från OECD, tre externa experter, representanter för två olika Brysselkontor samt regionala företrädare från Västernorrland.

EU-kommissionen vill främja bio-baserade produkter inom offentlig upphandling

I dagarna har EU-kommissionen antagit rekommendationer för offentlig upphandling av bio-baserade produkter. Den offentliga sektorns inköp är en betydande del av ekonomin och rekommendationerna innebär ett stort steg framåt för att påverka produktion och konsumtion i en mer hållbar riktning. Vi har höga förhoppningar om att de 15 rekommendationerna kommer leda till rejäla förändringar på lång sikt. Ordföranden i expertgruppen som jobbar fram rekommendationerna har kommenterat dem så här:

“Offentliga upphandlare får tillgång till grönare, mer hållbara och fossilfria produkter, samtidigt som bio-ekonomin får en boost med tillgång till en marknad som står för nästan 20 % av alla inköp inom EU.”

Det finnas 15 rekommendationer av varierad karaktär. Bland annat föreslås ett direktiv för bio-baserade produkter, breda kampanjer för att höja kunskapsnivån om vad bio-baserat är och revidering av befintlig lagstiftning för att underlätta val av bio-baserat i offentlig upphandling. Mycket inspiration har hämtats i det amerikanska programmet ”Bio-preferred”, som gett oerhört bra resultat och fått en hel bransch att växa och utvecklas på väldigt kort tid. En tydlig ledstjärna i detta arbete!

EU-kommissionen vill främja bio-baserade produkter inom offentlig upphandling. Läs mer på SEKAB:s blog

Givande besök av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht


Foto: Ylwa Alwarsdotter

Vi har också haft besök av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Han ansvarar bland annat för arbetet med det nationella skogsprogrammet, vars mål är att skogen ska kunna bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet och till en växande bioekonomi. Under vår rundvandring i pilotanläggningen hann vi berätta om många av SEKAB:s pågående projekt som bidrar till den gröna omställningen, såsom ED95, samarbetsprojektet Närodlad plast och våra EU-projekt. Läs mer i vår blogg

Stort intresse för närodlad plast

”Hela världen ropar efter produkter som är biobaserade. SEKAB i Örnsköldsvik har tekniken. Det senaste projektet har varit att studera möjligheten att producera plast från skogsrester, så kallad närodlad plast.” Så skriver allehanda.se om vårt projekt kring närodlad plast. Läs hela intervjun med SEKAB:s chef för marknadsutveckling Ylwa Alwarsdotter här.

Biobensin kan tillverkas av träflis

SEKAB, Sveaskog och Preem inleder ett samarbete för att ta fram ett högkvalitativt drivmedel helt baserat på skogens resurser. Projektet är en viktig del i att nå regeringens mål om ett fossilfritt Sverige. Alternativ till fossila råvaror är avgörande för att nå en hållbar bioekonomi vilket är en långsiktig målsättning som delas av samtliga företag i projektet.

De tre företagen ska tillsammans med ett franskt bioteknik företag utveckla och utvärdera tillverkning av bio-baserade bensinkomponenter. Bensin som kan användas i dagens motorer utan någon teknisk förändring. De gröna bensinkomponenterna är av samma typ som idag används i utombordsmotorer och gräsklippare, som ger extra låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Råvaran vid tillverkningen baseras på rester från skogsindustrin, till exempel sågspån och grot,

Se vad DN skrev om biobensin

Skattesänkning av biodrivmedel

Turerna kring drivmedelsskatterna har fortsatt under våren. Vår drivmedelsexpert Lena Nordgren har tidigare förklarat och skrivitom skatterna på vår blogg. Från och med 1 augusti gör nu regeringen en försiktig skattesänkning.

Vi på SEKAB välkomnar beslutet, men anser att sänkningen är för liten och ligger för långt fram i tiden. Vi efterlyser långsiktiga och stabila förutsättningar som underlättar för både åkare och privatbilister att satsa på biodrivmedel. Läs gärna debattartikeln i Svenska Dagbladet som vi skrivit tillsammans med 2030-sekretariatet.

Nya standarder för biobaserade produkter på plats, men vad är nästa steg?

Kom och lyssna på SEKAB, Sveaskog, SIS och IKEM:s frukostseminarium 17 maj Nu finns ett par standarder på plats för hur biobaserade produkter ska definieras. Det är ett viktigt steg på vägen mot en större marknad för produkter och förpackningar av förnybara material. På frukostseminariet presenteras de standarder som är klara och vägen fram. Läs mer om seminariet här

Nytt pressrum

För dig som vill kunna följa oss på SEKAB har vi nu glädjen att kunna visa upp vårt nya pressrum. För frågor och mediekontakt finns våra experter tillgängliga. Vi finns även på Twitter, följ och prata gärna med oss där.

Nu ser vi fram emot en bra vår där vi fortsätter arbetet mot ett mer hållbart Sverige!