Gröna målsättningar

SEKAB arbetar enligt principerna för hållbar utveckling. Dagens och morgondagens behov ska uppfyllas med tanke på kommande generationer. SEKAB ska uppfylla kunders och intresserade parters förväntningar utifrån goda juridiska och etiska värderingar.

Miljöarbete

SEKAB arbetar efter miljöledningssystemet ISO 14001:2004 och SEKAB BioFuels & Chemicals är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001. På så sätt har vi kontroll över miljöarbetets utveckling och standarden hjälper oss att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning.

ISO 14001-certifikat (PDF)

Kvalitetsarbete

Vi arbetar efter kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Genom den här internationella standarden får vi både nöjdare kunder och minskade verksamhetskostnader.

Ansvar & Omsorg

SEKAB är anslutet till det internationella miljöprogrammet Ansvar & Omsorg. Det innebär att vi i vår verksamhet sätter hälsa och säkerhet för vår personal, omgivningen och miljön i första rummet.

Hållbarhetsarbete har prisats internationellt

Hållbar etanol ja tack!SEKAB tilldelades vid en ceremoni i Bryssel priset “Sustainable Bioethanol Award” för sina insatser när det gäller utvecklingen av den verifierat hållbara etanolen och av processerna för den andra generationens etanol baserad på cellulosa. Ett arbete som pågick mellan 2007 och 2009. Sustainable Bioethanol AwardBakom priset, som för första gången delades ut vid World Biofuels Market Conference i Bryssel, stod det brittiska företaget Green Power Conferences. En oberoende jury med sju internationella forskare och vetenskapsmän svarade för valet av SEKAB i kategorin bioetanol bland en rad nominerade företag.

Mer om initiativet på www.hallbaretanol.se

Långsiktigt tänkande om en hållbar värld

Som en av Europas etanolaktörer ligger vi i framkant när det gäller att aktivt medverka till långsiktigt hållbar produktion, distribution och kommersialisering av gröna kemikalieprodukter och biodrivmedel. Den positionen vill vi behålla och förvalta och med över 100 års samlad kunskap har vi erfarenheter som vi drar nytta av.

Läs vår Hållbarhetsrapport 2017

Maria Kristoffersson

Maria Kristoffersson

Miljöingenjör

maria.kristoffersson@sekab.com

+46 (0)660-793 83

 • Miljöcertifierad Verksamhet

  SEKAB arbetar enligt ISO-normerade ledningssystem och SEKAB BioFuels & Chemicals är miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001. I arbetet ingår att ständigt utveckla och förbättra arbetsmetoder och processer

  SEKABs ISO 14001:2004 certifikat (pdf)

 • Ansvar & Omsorg

  SEKAB BioFuels & Chemicals är anslutet till Ansvar & Omsorg, vilket är Plast- och Kemiindustrins internationella åtagande för ständiga förbättringar inom hälsa, säkerhet och miljö (HSM)

  Ansvar & Omsorg

  Läs SEKAB BioFuels & Chemicals HSM-policy här! (pdf)