Kemi- och biodrivmedelsföretaget SEKAB lanserar nu den garanterat hållbara baskemikalien bioacetaldehyd, som används i allt från livsmedel och blöjor till målarfärg och plaster. Därmed är SEKAB det enda företag i Europa som kan producera förnybar acetaldehyd åt kemiindustrin.

– Intresset för hållbara kemikalier ökar snabbt i kemiindustrin. Redan i dag producerar och säljer Sekab flera biobaserade produkter, och vårt mål är att enbart sälja förnybara kemikalieprodukter, säger Mikael Jonsson, säljansvarig på SEKAB.

SEKAB:s produktion av bioacetaldehyd har hållbarhetscertifierats enligt certifieringsorganet ISCC – International Sustainability & Carbon Certification. Det är en garanti för att denna vanliga baskemikalie produceras från förnybar bioetanol, med förnybar energi i en cirkulär process. SEKAB är i dag det enda företaget i Europa som kan producera förnybar acetaldehyd.

– Kemikalier finns i allt som omger oss – i kläderna vi har på oss, i maten vi äter och i husen vi bor i. Därför är det nödvändigt att produktionen av kemikalier sker från förnybar råvara och med så liten påverkan på klimatet som möjligt, säger Mikael Jonsson.

Acetaldehyd uppstår vid jäsning och återfinns naturligt i bland annat mjölkprodukter, sojaprodukter och inlagda grönsaker. SEKAB framställer bioacetaldehyd genom katalytisk oxidation av förnybar etanol. Produktionen sker med förnybar energi i en cirkulär process med avancerad biorening.

Kemikalien har breda användningsområden och är en bas vid tillverkning av många vardagsprodukter, som målarfärger, doft- och smakämnen, konserveringsmedel, blöjor, vitaminer, smörjmedel, byggmaterial, plast och mycket annat.

För mer information om ISCC, se www.iscc-system.org

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Jonsson, säljansvarig, SEKAB Biofuels & Chemicals, 070-657 16 56, mikael.jonsson@sekab.com

Kristina Nilsson, kommunikationschef, SEKAB Biofuels & Chemicals, 070 274 99 01, kristina.nilsson@sekab.com