Genomfört projekt

CoRyFee

kostnadsminskning i jäsprocesserna vid tillverkning av cellulosaetanol

Snabbfakta

Projektnamn

CoRyFee – Cost Reduction in yeast Fermentation for Commercial Products of Cellulosic Ethanol

Status

Avslutat projekt, 2014-2018

Budget

3.9 Miljoner EURO, varav 1.7 Miljoner EURO tilldelades SEKAB E-Technology AB

EU Program

EU-FP7: Bioenergy Sustaining the Future 2 (BESTF2)

Projekttyp

Demonstration av industriell bioenergi inom Europeiska Unionen

Kostnadseffektiv fermentering

Första generationens etanolproduktion har under de två senaste decennierna uppvisat en stabil årlig tillväxttakt. Exempel på detta är den tiofaldiga tillväxten i produktion och fyrfaldiga utbyggnaden av produktionsanläggningar i USA.

Europeiska Unionen, som var huvudfinansiär för projektet, har satt upp ambitiösa miljömål med bl.a. målsättningen att göra Unionen koldioxidneutralt senast år 2050. Etanol har en viktig roll i en sådan omställning och projektets mål var att minska de totala produktionskostnaderna för etanol från restprodukter såsom halm och sågspån samt att göra etanolproduktion från dessa råvaror mer kostnadseffektiv. Detta uppnåddes under projektet genom att utveckla en ny och effektivare fermenteringsprocess som minskar investerings- och driftskostnaderna för processen med minst 50 procent.

Sammanfattning av resultaten

Resultatet blev ”CoRyFee”-fermentering som drar nytta av en nyutvecklad strategi för övervakning och kontroll av fermentering. Genom att övervaka sockerkoncentrationen, förbrukningen av socker och bildandet av etanol i realtid tillåter tekniken att hålla jäsningsförhållandena på en optimal etanolproduktivitet och ökade utbyten. Dessutom kan jäsningen utföras i kontinuerlig drift utan tillsats av färsk jäst efter den första tillsatsen som görs för att starta fermenteringsprocessen.

Gemensamt utvecklad av SEKAB E-Technology AB och Terranol A/S från Danmark, är CoRyFee-plattformen patenterad sedan 2018. Plattformen har demonstrerats i Biorefinery Demonstration Plant (BDP), Örnsköldsvik på en fermenteringsvolym av 10.000L med ett 95 procentigt etanolutbyte. Kontinuerlig fermentering under 21 dagar utan avbrott med stabil drift och utbyten demonstrerades vid samma anläggning. Tekniken är lämplig för alla typer av jäsningsprocesser oavsett jäsningsorganism och jäsningsprodukt.

De viktigaste förbättringarna av CoRyFee-plattformen jämfört med fermenteringsteknologier som vanligtvis används i industriell skala kan sammanfattas enligt följande:

  • Betydligt förbättrad jästekonomi på grund av en 20-faldigt lägre jästanvändning jämfört med andra tekniker såsom batch-fermentering med motsvarande produktivitet.
  • 6-faldig ökning av volymetrisk etanolproduktivitet jämfört med batch-fermentering.
  • Stabilt och kontinuerligt utbyte på 95 procent från socker till etanol.
  • 50 procent lägre investeringskostnad på grund av minskat behov av tankvolym, rengöring och sterilisering.
  • Ökad tolerans mot en mängd oönskade biprodukter som frisätts under förbehandlingsprocessen från socker- och ligninnedbrytning.

Coryfee-tekniken optimeras och implementeras för närvarande med producenter av andra generationens bioetanol i Europa med målsättningen att nå en förbättrad produktionskapacitet, utbyte och produktivitet i befintliga produktionsanläggningar.

Snabbfakta

Projektnamn

CoRyFee – Cost Reduction in yeast Fermentation for Commercial Products of Cellulosic Ethanol

Status

Avslutat projekt, 2014-2018

Budget

3.9 Miljoner EURO, varav 1.7 Miljoner EURO tilldelades SEKAB E-Technology AB

EU Program

EU-FP7: Bioenergy Sustaining the Future 2 (BESTF2)

Projekttyp

Demonstration av industriell bioenergi inom Europeiska Unionen

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Vill du kontakta oss?