Aktuellt uppdrag

NordFuel

Tillverkning av biobränslen från hållbart förvaltade skogar

Snabbfakta

Kapacitet bioetanol

65 000 ton per år, motsvarande 400 000 bilars förbrukning av bränslet E10

Kapacitet biogas

250 gigawattimmar per år, motsvarande 30 000 bilars förbrukning

Kapacitet lignin

230 000 ton per år

Kapacitet gödsel

64 000 ton per år

Investering

150 miljoner euro, motsvarande 1,56 miljarder kronor

Planerad driftstart

2021

Plats

I direkt anslutning till kraftverket i Haapavesi, 12 mil söder om Uleåborg i norra Finland

Sekab är teknikleverantör i Finländsk satsning på bioetanol

År 2022 planeras investeringsbeslut att kunna tas om bioraffinaderiet Nordfuel i norra Finland, en anläggning som ska producera bioetanol och biogas från skogsrester. Investeringen är på över 1,5 miljarder kronor och Sekab levererar tekniken.

– För att klara klimatomställningen behöver Europa all bioetanol som kan produceras. Restprodukter från skogen är bland det mest klimatsmarta vi kan använda som råvara, vilket blir möjligt med vår teknologi Celluapp, säger Tino Lassmann, projektledare och CelluApp-manager på Sekab.

Sedan i mars testkör SEKAB Celluapptekniken med den träråvara som ska användas när företaget Kanteleen Voima år 2021 startar Nordfuel i finländska Haapavesi. Nordfuel ska bli ett fullskaligt bioraffinaderi som producerar bioetanol och biogas för fordonsbränsle, lignin för bränsle till kraftverket i Haapavesi, samt gödsel.

Den totala investeringen är på drygt 1,5 miljarder kronor och väl i drift blir Nordfuel Nordens största anläggning för produktion av biogas.

– För oss var det uppenbart vem som skulle bli vår teknikleverantör i det här projektet. SEKAB har lång och gedigen erfarenhet av att producera bioetanol av restprodukter från barrskog, och tekniken Celluapp är världsledande i sitt slag, säger Teija Mäyrä, teknikchef på Kanteleen Voima.

SEKAB:s teknologiplattform Celluapp gör det möjligt att utvinna cellulosasocker och lignin från skogs- eller jordbruksrester för vidare förädling till exempelvis biodrivmedel eller förnybara kemiprodukter. Tekniken kan användas i nya bioraffinaderier eller för att utveckla befintliga anläggningar.

 

Snabbfakta

Kapacitet bioetanol

65 000 ton per år, motsvarande 400 000 bilars förbrukning av bränslet E10

Kapacitet biogas

250 gigawattimmar per år, motsvarande 30 000 bilars förbrukning

Kapacitet lignin

230 000 ton per år

Kapacitet gödsel

64 000 ton per år

Investering

150 miljoner euro, motsvarande 1,56 miljarder kronor

Planerad driftstart

2021

Plats

I direkt anslutning till kraftverket i Haapavesi, 12 mil söder om Uleåborg i norra Finland

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Vill du kontakta oss?