CELLUAPP® REST blir vinst

Vi hjälper dig göra vinst av dina restprodukter

Ladda ner CelluAPP broschyren här

Biomassa blir
ren vinst

Släng inga idéer om hur restprodukter kan användas. CelluAPP® hjälper dig att förvandla biomassa till ren vinst.

CelluAPP®

Skogsindustri, trävaruindustri, jordbruk, livsmedelsindustri, tillverkningsindustri. Många företag har en sak gemensamt – cellulosabaserade biprodukter, en resurs de inte vet hur de ska utnyttja. Det svenska kemiföretaget SEKAB har utvecklat CelluAPP® som svar på det här behovet. CelluAPP® gör det möjligt att förädla nästan alla former av biomassa till miljövänliga, högvärdiga och säljbara kemiprodukter, biogas och lignin.

SEKAB CelluAPP®

Har utvecklats i Domsjö, där cellulosaforskning har 100-åriga anor. I bioraffinaderiklustret utanför Örnsköldsvik har vi med ett intensivt forskningsarbete och kontinuerliga testkörningar av vår pilotanläggning förfinat en teknik för att ta tillvara värdet i restprodukter från skogs- och jordbruk. Målet: kemikalier och drivmedel som varken kräver fossila resurser eller åkermark och som lever upp till framtidens krav på miljönytta och hållbarhet.

Idag har vi en rad patent inom allt från rötning av biogas till avskiljning av lignin och förbehandling av råvara och ligger i den internationella forskningens framkant.

CelluAPP® – Verifierad Process

CelluAPP® teknologin är utvecklad och verifierad i en industriell testmiljö genom omfattande kontinuerliga driftskörningar i en demonstrationsanläggning. Demonstrationsanläggningen som i april 2013 döptes om till Biorefinery Demo Plant, ligger i nära anslutning till SEKAB produktionsanläggning i Örnsköldsvik och har varit i drift sedan 2004. Utvecklingen av CelluAPP® teknologin har omfattat allt från råvaror, kemiska och biologiska processer, styr- och reglerteknik till integration med annan produktion.

Resultatet är en teknologi med stora möjligheter för dig med biomassa som bi- eller restprodukt i verksamheten. Med CelluAPP® finns möjlighet att ta tillvara en outnyttjad resurs och samtidigt göra miljön och klimatet en stor tjänst.

Thore Lindgren

Thore Lindgren

Affärsområdeschef bioraffinaderi

Thore.Lindgren@sekab.com

+46 (0)660-794 71

 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • SEKAB är en av europas ledande etanolaktörer

  widget

  Mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.
  Se filmen här

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare