Aktuellt projekt

Rewofuel

– från barrskogsrester till högkvalitativa biobränslen

Snabbfakta

projektnamn

REWOFUEL REsidual soft wood conversion to high characteristics drop-in bioFUELs

Start

pågående projekt med start 1 juni 2018 till och med 31 juni 2022

budget

19.8 M€

program

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 792104

Projektpartners

Sekab E-technology AB, Graanul invest, Global Bioenergies GMBH, Global Bioenergies France, Neste, Technip FMC, IPSB, Energieinstitut an der Johannes Kepler Universitat linx vernin, Ajinmoto animal nutrition Europe, SkyNRG BV, Peab asfalt AB, Repsol

Skogsrester bästa chansen för flyget att bli hållbart

Flygindustrin står inför en stor utmaning för att kunna bli hållbar. Ska det ske krävs att stora mängder bioflygbränsle börjar produceras. Redan i dag skulle marknaden för bioflygbränsle kunna vara 150 miljoner ton per år. En väg dit är samarbetsprojektet Rewofuel, som SEKAB är en del av.

I Rewofuel demonstreras och utvärderas en ny värdekedja där rester från skogsindustrin kan omvandlas till andra generationens bioflygbränsle och biobensin. Det långsiktiga målet med projektet, där SEKAB samarbetar med elva företag och universitet, är att det ska utmynna i en mängd bioraffinaderier spridda över EU.

Utgångspunkten är att trä innehåller en stor andel socker, vilket innebär att det är energirikt. Energitätheten medför att restprodukter från skogsindustrin är en bra råvara för att producera biobensin och bioflygbränsle, två produkter där efterfrågan kommer att växa betydligt i takt med att de fossila utsläppen måste minska. Sekab kommer också att demonstrera att det lignin som utvinns ur barrvedsråvaran genom CelluApp-process kan användas vid produktion av asfalt genom att ersätta en del av den tjockolja – bitumen som idag blandas in i asfalt. Det minskar klimatavtrycket vid asfaltsproduktion.

Inom ramen för Rewofuel utvinner vi i vår anläggning i Örnsköldsvik socker från skogsindustrins restprodukter. Sockret skickas vidare till Tyskland där det används för att producera isobuten, som i nästa steg omvandlas till bioflygbränsle och biobensin.

Varje år beräknas EU:s skogsindustri ge upphov till 145 megaton restprodukter. Det räcker för att förse flera hundra bioraffinaderier med råvara till bland annat bioflygbränsle, utan att behöva använda sig av jungfruliga råvaror.

Rewofuel har en budget på 19,7 miljoner euro. Bidraget från EU:s program för forskning och innovation, Horizon 2020, är på 13,9 miljoner euro, varav SEKAB får drygt 4 miljoner euro, det vill säga cirka 30 procent.

Vi på SEKAB är stolta över att vara en del av Rewofuel. Det är ett tydligt tecken på att Sverige ligger i framkant inom bioekonomiska lösningar, inte minst för att även Peab Asfalt deltar.

Den enda möjligheten för flyget att de närmaste decennierna bli hållbart är att börja tanka bioflygbränsle. Restprodukter från skogsindustrin är en av de råvaror som har störst potential för att flygbranschen ska få fram tillräckliga mängder hållbart bränsle. Det är därför vi har engagerat oss i Rewofuel.

Se videon som Global Bioenergies tog fram i samband med att Rewofuel drog igång i Örnsköldsvik i juni tidigare i år.

Snabbfakta

projektnamn

REWOFUEL REsidual soft wood conversion to high characteristics drop-in bioFUELs

Start

pågående projekt med start 1 juni 2018 till och med 31 juni 2022

budget

19.8 M€

program

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 792104

Projektpartners

Sekab E-technology AB, Graanul invest, Global Bioenergies GMBH, Global Bioenergies France, Neste, Technip FMC, IPSB, Energieinstitut an der Johannes Kepler Universitat linx vernin, Ajinmoto animal nutrition Europe, SkyNRG BV, Peab asfalt AB, Repsol

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Vill du kontakta oss?