Det känns väldigt roligt att meddela att Sekab och Peab nu har lagt lignin i asfalt! Sundsvalls kommun låter oss använda ett mycket lämpligt testområde med cirka 8000-10 000 bilar som passerar per dag.

Sekab och Peab Asfalt har inom EU-projektet Rewofuel sedan starten i juni 2018 arbetat tillsammans för att minska klimatpåverkan av asfaltproduktionen. Genom ett iterativt samarbete har lignin producerats av Sekab i Örnsköldsvik med rätt kvalitet som Peab Asfalt behövde för att integrera ligninet i deras asfaltproduktion.

En viktig del av utvecklingen har varit att Peab Asfalt har sitt eget laboratorium och pilotutrustning, så lignin från Sekab har kunnat skickas dit direkt för testning och utvärdering.

Peab asfaltläggning med Sekabs lignin

I Biorefinery Demo Plant som Sekab driver och där Sekab’s teknikplattform CelluAPP® verifieras har det varit ett intensivt arbete för att få fram de mängder lignin som behövs med rätt kvalitet.

Det har arbetats på bra i Biorefinery Demo Plant och jag känner mig stolt över vad Sekab’s driftspersonal har åstadkommit i detta projekt.

Det blir så verkligt att det nu i Sundsvall kommer köra bilar på lignin som vi producerat i Örnsköldsvik!

Då vi är involverade i en rad kommersiella projekt med vår teknikplattform CelluAPP® ser vi värdet av att göra något med ligninet då vår teknik producerar stora mängder lignin. Utan att göra de testbeläggningar som behövs ute på vägarna och utvärdera dessa över många år så är det inte realistiskt att våga hoppas på denna applikation med lignin i asfalt.

Det finns väldigt många olika processer för att öka värdet på lignin. Att integrera lignin i asfalt och minska mängden olja i asfalten är en applikation av många.

Det känns väldigt bra att vi nu tagit ett steg mot en applikation som verkligen kan ge stora miljövinster om vi kan minska det fossila som idag tillsätts asfaltsproduktionen!

Under hösten kommer Rewofuel projektet bjuda in till webinar kring lignin i asfalt och där kommer Peab Asfalt och Sekab berätta om sitt arbete och hur de ser på denna utveckling.

Följ oss på sociala medier @Rewofuel eller gå in på www.rewofuel.eu om du vill veta mer!