Närodlad plast – är det möjligt?

I ett unikt samarbete med representanter för hela värdekedjan bidrar SEKAB till att bygga förutsättningarna för produktion av biobaserad plast från svensk skogsråvara. Tekniken för de olika stegen finns redan, men för första gången ska dessa kopplas ihop i en värdekedja som också fungerar affärsmässigt.

SEKAB är projektledare för ”Närodlad Plast”, ett projektbaserat samarbete mellan Sveaskog, Södra, SEKAB, Borealis, Trioplast, Tetra Pak, Norgesgruppen, Polarbröd och ICA , som finansieras av SP Processum. Målet med projektet är att utvärdera möjligheter och hinder för att med samarbete mellan alla aktörer i kedjan tillverka plast från skogsråvara i Sverige.

Plast tillverkas idag i mycket stor utsträckning av olja, även om till exempel polyeten lika gärna kan tillverkas av bio-baserade råvaror med mycket mindre klimatpåverkan. Allt fler går över till bio-baserad plast, men idag tillverkas nästan all bio-polyeten av sockerrör i Brasilien. Ännu finns ingen industriell produktion av bio-polyeten som har sitt ursprung i skogen, något som SEKAB och de andra företagen i ”Närodlad Plast” vill ändra på.

Genom att ta tillvara restprodukter från skogsbruket och koppla ihop olika tekniska möjligheter vill företagen i projektet skapa en värdekedja hela vägen från skogen till färdiga produkter som bärkassar eller korkar till mjölkkartonger.

Projektet kartlägger och utvärderar förutsättningarna från ett helhetsperspektiv, och analyserar bland annat tekniska utmaningar, olika affärsmodeller, och de marknadsmässiga förutsättningarna. Förhoppningen är att projektet ska bidra till att göra konkreta beslut om affärsutveckling möjliga.

De första resultaten av projektet beräknas kunna presenteras under våren 2015.

För SEKAB skapar ”Närodlad Plast” förutsättningar för uppskalning av teknologiplattformen CelluAPP® från demoskala till kommersiell skala när det gäller skogsråvara. CelluAPP® är en av SEKAB utvecklad teknologi, som gör det möjligt att förädla nästan alla former av biomassa till miljövänliga, högvärdiga och säljbara kemiprodukter, biogas och lignin.

Läs mer på:

CelluApp: www.sekab.se/celluapp/
Processum: www.processum.se/sv/

Thore Lindgren

Thore Lindgren

Affärsområdeschef bioraffinaderi

Thore.Lindgren@sekab.com

+46 (0)660-794 71

 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare