Debattartiklar

Publicerad: 2019-05-07

Svenska biodrivmedel kan ge både guld och gröna skogar

Utsläppen från transportsektorn måste minska. Vi vill nu uppmana Sveriges blivande EU-parlamentariker att se över EU:s regelverk för förnybara drivmedel. För Sveriges del kan det också bidra till framväxten av en biodrivmedelsindustri, generera högre skatteintäkter och skapa fler arbetstillfällen, skriver Lena Nordgren, SEKAB, Åsa Domeij, Axfood, och Johan Söderberg, Circle K, i Aktuell Hållbarhet.

Läs hela debattartikeln: Svenska biodrivmedel kan ge både guld och gröna skogar


Publicerad: 2018-07-04

Måste bli lönsamt för lastbilar att tanka förnybart

Om svenska lastbilar körs på biodrivmedel skulle utsläppen minska med 90 procent. Det krävs ökad produktion och långsiktiga regler för biodrivmedel för att klara klimatmålen, skriver Lena Nordgren, SEKAB, Catherine Löfquist, Bring och Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet i Ny Teknik.

Läs hela debattartikeln: Måste bli lönsamt för lastbilar att tanka förnybart


Publicerad: 2018-03-05

Sverige kan snabbt bli fossilfritt – vi har både tekniken och råvaran

Sverige kan bli självförsörjande på förnybart bränsle till bilar, lastbilar, bussar och flyg. Tekniken för att göra biodrivmedel på restprodukter från skogen finns här och nu. Nu behöver både politiken och näringslivet sätta fart på omställningen för ett fossilfritt Sverige, skriver Tomas Nilsson, vd för kemi- och cleantechföretaget SEKAB i Dala-Demokraten.

Läs hela debattartikeln i serien Vetenskap som förändrar verkligheten


Publicerad: 2018-01-19

Konsumenterna vill ha klimatsmarta leveranser

Varor som levereras med flyg gör ett stort klimatavtryck. Men nästan alla konsumenter accepterar en längre leveranstid för att minska negativ klimatpåverkan. Det öppnar för att fler svenska transportköpare kan ställa högre krav på klimatsmarta leveranser.

Läs hela debattartikeln: Politikerna kan göra inrikesflyget förnybart

Anpassade versioner av debattartikeln har publicerats av medier i flera län, bland annat:


Publicerad: 2017-12-16

Politikerna kan göra inrikesflyget förnybart

Sverige har goda förutsättningar att bli världsledande för produktion av förnybart flygbränsle. Det skulle kunna minska koldioxidutsläppen från inrikesflyget med 80 procent. Det som krävs är politiska initiativ från inrikesflygets största kund – svenska staten.

Läs hela debattartikeln: Politikerna kan göra inrikesflyget förnybart

Anpassade versioner av debattartikeln har publicerats av medier i flera län, bland annat:


Publicerad: 2017-10-19

Sverige kan nå målet om fossilfria transporter

De klimatpåverkande utsläppen från svenska lastbilar minskar tack vare att allt fler kör på förnybara drivmedel. Om trenden håller i sig kan Sveriges lastbilar vara fossiloberoende redan 2025, fem år före regeringens mål. Men mycket arbete kvarstår och vi i branschen gör nu fem åtaganden för att växla upp omställningen till förnybart.

Regeringen behöver också arbeta för ett system som gynnar de mest klimatsmarta drivmedlen. Antingen genom skattebefrielse som i dag eller med hjälp av andra initiativ. Dessutom kan transportköpare och konsumenter bidra till omställningen genom att i högre grad efterfråga klimatsmarta leveranser, och på så sätt stärka förnybart som en konkurrensfördel.

Läs hela debattartikeln i Göteborgs-Posten: http://www.gp.se/nyheter/debatt/sverige-kan-f%C3%A5-fossilfria-transporter-snabbare-%C3%A4n-v%C3%A4ntat-1.4747138


Publicerad: 2017-03-14

Skogen kan göra Sverige oberoende av olja

Sverige har alla förutsättningar att bli kvitt oljan och ställa om till en samhällsekonomi som bygger på biobaserade produkter. Nyckeln är skogen och startskottet är lika enkelt som svårt: någon måste bygga en fabrik.

I dag startar Bioekonomiriksdagen i Örnsköldsvik, en tvådagarskonferens om hur vi kan göra Sverige till ett föregångsland för en samhällsekonomi som är oberoende av fossil råvara och istället bygger på biomassa. Till exempel skog. Sverige har massor med skog och dessutom tekniker i världsklass för att använda skogen som en resurs.

Allt man kan göra av olja kan man i stället göra av skog, som plast, bränsle och olika kemiprodukter. En bioekonomi skulle alltså gynna både miljön och klimatet när fler produkter tillverkas av förnybara material istället för olja. En bioekonomi kan också skapa nya arbetstillfällen i Sverige och intäkter till statskassan, när nya företag och branscher växer fram.

Läs hela debattartikeln: Skogen kan göra Sverige oberoende av olja.pdf

Debattartikeln har publicerats i Allehanda


Publicerad: 2016-11-29

Öka möjligheterna för klimatsmart e-handel i jul

Nu är julhandeln i full gång och allt fler köper sina julklappar på internet. En ny Sifoundersökning visar att en tredjedel av svenskarna vill välja ett fraktalternativ som tar hänsyn till klimatet när de handlar på nätet. Men för att få fler åkare att våga ställa om till förnybara drivmedel krävs långsiktiga politiska beslut.

Läs hela debattartikeln: Öka möjligheterna för klimatsmart e-handel i jul.pdf

Anpassade versioner av debattartikeln har publicerats av medier i flera län, bland annat:


Publicerad: 2016-10-07

Så kan biobränsle hjälpa oss nå klimatmål

För att Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 föreslår vi ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Det bygger på en kombination av marknadsanpassning och reduktionsplikt av växthusgaser i transportsektorn, skriver före­trädare för från industrin och biodrivmedelsbranschen.

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/sa-kan-biobransle-hjalpa-oss-na-klimatmal/om/naringsliv:debatt


Publicerad: 2015-07-13

Länsstatistik: Låt kollektivtrafiken visa vägen

Ju fler som tar bussen istället för bilen desto mer minskar människans belastning på klimatet och miljön. Därför är det tråkigt att konstatera att det är långt kvar till kollektivtrafikbranschens mål om att fördubbla antalet kollektiva resor mellan 2006 och 2020. Utan kraftfulla satsningar från politikerna blir en fördubbling mycket svår att uppnå.

Läs hela debattartikeln:
I Västernorrland har antalet kollektiva resor inte ökat alls.pdf

Anpassade versioner av debattartikeln har publicerats av medier i andra län, bland annat:


 Publicerad: 2015-07-13

Debattartikel: Alla biodrivmedel behövs

Nyligen presenterade Energimyndigheten statistik över mängden biobränslen i transportsektorn. Under 2015 användes 19 procent mer flytande biodrivmedel än året innan. Det är positivt, men vi har långt kvar för att uppnå riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Politikerna och företagen kan göra mycket för att öka möjligheterna att nå målet i tid.

Läs hela debattartikeln: Inget enskilt biodrivmedel kan ensamt ersätta all bensin och diesel.pdf

Debattartikeln har publicerats av medier i flera olika län, bland annat:

Publicerad: 2016-06-29

Länsstatistik: Utsläppen från lastbilar kan minska redan nu

Nyligen föreslog Miljömålsberedningen att klimatutsläppen från trafiken ska minska med 70 procent till år 2030. Men redan i dag kan lastbilarna i Västernorrland minska sina utsläpp med 90 procent. Kommer riksdagsledamöterna driva på för högre klimatambitioner?

Läs hela debattartikeln: Lastbilarna i Västernorrland kan minska sina utsläpp med 101 000 ton.pdf

Anpassade versioner av debattartikeln har publicerats av medier i andra län, bland annat:


Publicerad: 2015-06-26

Länsstatistik: Så mycket kan landets lastbilar minska sina utsläpp

Sedan 1990 har klimatutsläppen från personbilar minskat med drygt 15 procent medan utsläppen från tung trafik ökat med 21 procent. Den omställning till mer förnybart som vi sett en början till bland personbilar är även möjlig för tunga fordon, men hittills har incitamenten uteblivit, skriver Lena Nordgren biodrivmedelsexpert på etanolföretaget SEKAB.

Läs hela debattartikeln: Lastbilarna i Västernorrland kan minska sina utsläpp med 113 000 ton.pdf

Anpassade versioner av debattartikeln har publicerats av medier i andra län, bland annat:

 
Publicerat: 2014-11-07

Debattartikel i Norrbottens-Kuriren: ”Kommer Norrbottens riksdagsledamöter fördubbla kollektivtrafiken?”

En klar majoritet av de riksdagsledamöter från Norrbotten som svarat på etanolföretaget SEKAB:s valenkät vill fördubbla kollektivtrafiken i Sverige till 2020. Det är mycket positivt. Men i Norrbotten har kollektivtrafiken varit oförändrad under perioden 2006 till 2013, så det är långt till branschens mål om en fördubbling av kollektivtrafiken till 2020, skriver SEKAB:s biodrivmedelsexpert Lena Nordgren i en debattartikel i Norrbottens-Kuriren.

Den statliga utredningen ”Fossilfrihet på väg” föreslår stora satsningar för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Det skulle väsentligt minska trafikens klimatpåverkan. Aktörer som Trafikverket, Svensk Kollektivtrafik och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) vill till och med fördubbla kollektivtrafiken fram till 2020, jämfört med 2006. Etanolföretaget SEKAB:s valenkät visar att en överväldigande majoritet av de nyvalda riksdagsledamöterna vill förverkliga det målet.

Läs hela debattartikeln: http://www.kuriren.nu/nyheter/kommer-norrbottens-riksdagsledamoter-fordubbla-kollektivtrafiken-7934023.aspx

Debattartikeln har publicerats i fler tidningar.  

 
Publicerat: 2014-10-29

Debattartikel i Ny Teknik: ”Missa inte chansen: Sveriges biobränslen är i världsklass”

Sverige har världsunik kompetens och lovande tekniska processer för biobaserade produkter. Låt oss inte försitta chansen att omvandla kunskapen till produkter, processer och arbetstillfällen, skriver Sekabs vd Anders Fredriksson i en debattartikel tillsammans med företrädare för institut, akademi och industri.

Läs hela debattartikeln: http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3859430.ece  

 
Publicerat: 2014-08-27

Debattartikel i Örnsköldsviks allehanda: ”SEKAB borde ha avstått från satsningarna i Afrika”

I dag sänds Uppdrag gransknings reportage om Örnsköldsviks kommun och SEKAB. Av förhandsinformationen att döma kommer programmet att innehålla allvarlig kritik mot SEKABs satsningar i Tanzania och Moçambique 2006-2009.

Bakgrunden till dessa investeringar var att efterfrågan på etanol snabbt ökade i början av 2000-talet. Samtidigt riskerade tillgången på råvara snabbt att bli ett stort hinder för utvecklingen. Som Sveriges enda importör av etanol startade därför SEKAB projekt i Tanzania och Moçambique i syfte att producera etanol från sockerrör. Med den efterfrågan som då fanns på etanol var satsningen fullt rimlig ur ett företagsstrategiskt perspektiv.

Läs hela debattartikeln: http://www.sekab.com/om-oss/utlandssatsningar

Artikeln i Örnsköldsviks Allehanda: http://www.allehanda.se/opinion/insandare/sekab-borde-ha-avstatt-fran-satsningarna-i-afrika  

 
Publicerat: 2014-04-07

”Alla måste kunna tanka förnybart”

Nytt förslag gör det svårare att tanka förnybart i Västmanland.

Redan till sommaren kan det bli betydligt svårare för alla som bor på landsbygden i Västmanland att ta klimathänsyn när det är dags att tanka bilen. Om ett förslag från regeringen blir verklighet kommer omkring hälften av alla mackar inte längre behöva erbjuda sina kunder möjligheten att tanka ett förnybart drivmedel, som exempelvis etanoldrivmedlet E85.

Förslaget går stick i stäv med regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta.

Förslaget om en ändring i den så kallade pumplagen innebär inte bara ett allvarligt bakslag i arbetet med att begränsa klimatpåverkan, utan är också ett svek mot många av de drygt 6 600 bilägare i Västmanland som valt att skaffa en bil som kan köras på etanol.

Läs hela debattartikeln: http://vlt.se/asikt/debatt/1.2445117-alla-maste-kunna-tanka-fornybart

 • Mediakontakt

  Kristina Nilsson
  Kristina Nilsson

  PR och Kommunikationsansvarig
  Telefon: +46 (0)660-793 71
  Mobil: +46 (0)70-274 99 01
  kristina.nilsson@sekab.com