Vi omger oss dagligen med produkter som innehåller kemikalier, exempelvis blöjor, kosmetika, rengöringsmedel och färg. Eftersom de här produkterna är så vanliga, är det viktigt att de tillverkas med så liten påverkan på klimat och miljö som möjligt.

Men i dag är många kemiprodukter ofta tillverkade av fossila råvaror som olja, och dessutom används ofta energi från fossila källor i produktionsprocessen. Det gör att både miljö- och klimatpåverkan är stor.

Helt i onödan, kan man tycka. Kemikalier kan nämligen lika gärna tillverkas med förnybar energi och råvara, som vi gör med vår garanterat förnybara bioacetaldehyd. Råvaran vi använder är hållbarhetscertifierad etanol från skogen. I SEKAB:s anläggning utanför Örnsköldsvik producerar vi cirkulärt med avancerad biorening och 100 procent förnybar energi.

Kemikalier har precis samma egenskaper oavsett vilken råvara de är tillverkade av. Våra gröna kemikalier ger alltså möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle, utan att göra avkall på slutproduktens kvalitet och egenskaper.

De ekonomiska fördelarna blir också allt fler. Ett hållbart erbjudande innebär en konkurrensfördel för allt fler företag, i och med att världen utvecklas mot större medvetande i klimatfrågor ökar efterfrågan på hållbara produkter från slutkonsumenterna. Det skapar förutsättningar för lönsamma och hållbara affärer även i framtiden.

Priset för vår gröna acetaldehyd ligger i linje med de alternativ som framställs med olja. För andra baskemikalier kan priset ligga både något högre och något lägre, beroende på aktuella råvarupriser.

Och oavsett pris, de stora vinsterna för både klimatet och miljön får man på köpet.