Om några veckor ska EU:s innovationsfond ta emot ansökningar från de 70 innovationsprojekt i Europa de ser har störst potential att göra klimatnytta. Ett av de utvalda är Sekabs planerade produktionsanläggning för att göra bioetanol och gröna kemikalier av restprodukter från skogsindustrin. Monica Normark, CTO, berättar om att arbetet med ansökan pågår för högtryck.

European Innovation Fund är ett av världens största finansieringsprogram för klimatnyttiga projekt. Fonden har skapats för att finansiera uppskalning av forsknings- och innovationsprojekt med störst potential att reducera EU:s samlade utsläpp av växthusgaser. Fonden får sina medel från EU:s handel med utsläppsrätter och investerar dem i innovationsprojekten man bedömer har bäst förutsättningar att bidra till klimatomställningen.

Efter en första omgång där 80 procent av projekten sållats bort återstår 70 stycken och Sekabs är ett av dem. Precis innan midsommar ska den slutgiltiga ansökan om investeringsstöd lämnas in.

Att tiden är rätt att skala upp vår unika teknik är uppenbart. En investering från European Innovation Fund skulle ytterligare visa angelägenheten och skapa förutsättningar för oss att gå framåt ännu snabbare.

På Sekab arbetar vi nu för högtryck med att sammanställa ansökan. Det handlar om allt från att förfina beskrivningen av tekniken till att knyta upp potentiella samarbetspartners. Allt detta ingår förstås i förstudien, men sker nu i ökad takt efter framgången med innovationsfonden.

En produktionsanläggning för bioetanol och gröna kemikalier skulle stärka det bioekonomiska klustret längs Norrlandskusten och verkligen ta både Sekab och regionen till nästa nivå. Det visar sig också i det stöd vi nu får i arbetet från aktörer i näringsliv, akademi och det offentliga.

Den 23 juni lämnas ansökan in och besked väntas mot slutet av året.

Titta gärna på hur tekniken fungerar i denna film från vår demoanläggning.

 

Monica Normark

Chief Technology Officer