Fotograf: Håkan Nordström

I dag är vår nye vd, Mikael Fränckels första arbetsdag på Sekab. Han kommer till ett uppdrag med mycket på bordet, ett tydligt uppdrag att utveckla företaget för att svara mot en ökande efterfrågan. Här är Mikaels svar på tre snabba frågor:

Hur känns det?

– Det känns lite omtumlande, det är en stor verksamhet att sätta sig in i med många delar som samverkar. Samtidigt känns det förstås väldigt roligt. Sekab betyder mycket för Ö-vik och för hela regionen. Den tydligt gröna profilen gör att potentialen är stor att växa, utvecklas och bidra till både klimatomställningen och regionens tillväxt.

Sekab ska utvecklas säger du – vad ser du som de viktigaste områdena?

– Marknaden efterfrågar mer och att utveckla vårt erbjudande till fler gröna produkter är en viktig fråga. Det kombinerat med kunskapen och drivet inom innovativa tekniska lösningar som nu skalas upp både i planerna på en egen anläggning och genom globala samarbeten gör vår position stark. Just att vi har båda dessa delar, produktion och innovation, gör vårt erbjudande vasst och det ska vi ska göra ännu mer av.

Vad står högst upp på din agenda?

– Det som lockade mig till Sekab var att det står så mycket på agendan. Produktionen och marknadsarbetet för de produkter vi säljer kommer att vara en stor fråga. Sedan har vi just nu några veckor kvar tills vi ska lämna in ansökan till European Innovation Fund som ser potentialen i våra planer på en produktionsanläggning för att ta till vara på mer från skogen. Det är ett stort erkännande för vårt tekniska kunnande att ha valts ut som en av finalisterna och att den ansökan gör tekniken rättvisa är förstås väldigt viktigt för Sekab.

Vi hälsar Mikael varmt välkommen till Sekab

Kristina Nilsson
Kommunikationschef