Den 23 juni 2021 har här på Sekab haft en stor markering i kalendern. Det var datumet för att lämna in ansökan om investeringsstöd till European Innovation Fund. Våra planer på att bygga en fullskalig produktionsanläggning som gör bland annat etanol och lignin från restprodukter från rester från sågverksindustrin har valts ut till en av Europas 70 mest lovande klimatinnovationer Sekabs teknik når framgångar i EU. Det var högtidligt när vi sent igår eftermiddag la in de sista dokumenten i den elektroniska portalen och tryckte på knappen ”submit”.

Bara att gå vidare till slutomgången är en stor framgång. Vi vet vad vår teknik kan bidra med, men det är förstås en viktig signal att oberoende experter ser potentialen i att ta vara på rester från sågverksindustrin och producera gröna, hållbara produkter. Det visar också att den analys vi gör – att efterfrågan på våra produkter ökar – är riktig. Bara i Europa förväntas behovet av avancerad etanol tredubblas till 2025 och det finns bara en bråkdel av den produktionskapaciteten.

Men bara för att en idé är bra och behovet stort är inte arbetet med ansökan någon snabb eller enkel process. Att beskriva tekniken och affärsmodellen på ett sätt som gör projektets potential rättvisa har varit en gedigen uppgift.

Jag vill, å hela Sekabs vägnar, tacka alla som hittills hjälpt oss i detta arbete.

  • Interna krafter från ägare och styrelse till kollegor som bidragit med sina specialistkompetenser och kontaktnät.
  • Våra samarbetspartners i Praj, AFRY, Vertoro och Domsjö Fiber.
  • Våra kunder, nuvarande och tänkbara, som ser värdet en produktionsanläggning skulle medföra och har varit beredda att säga det i stödbrev till ansökan.
  • Offentliga aktörer, företag, lärosäten och stiftelser som genom att underteckna stödbrev visar att vi har ett bra projekt med stor potential.

Nu är ansökan inlämnad och besked från innovationsfonden väntas under senhösten. Vi jobbar vidare med vår förstudie och vårt projekt för att ta vara på alla de positiva möjligheter som öppnas genom detta.

Monica Normark

CTO