Varor som levereras med flyg gör ett stort klimatavtryck. Men nästan alla konsumenter accepterar en längre leveranstid för att minska negativ klimatpåverkan. Det öppnar för att fler svenska transportköpare kan ställa högre krav på klimatsmarta leveranser.

Läs hela debattartikeln: Politikerna kan göra inrikesflyget förnybart

Anpassade versioner av debattartikeln har publicerats av medier i flera län, bland annat: