Karriär

Vi arbetar aktivt för att alla medarbetare ska må bra, utvecklas och vara motiverade varje dag när de går till jobbet.

Att skapa en bättre värld genom hållbara lösningar

– det är inte bara Sekabs mission utan också det som motiverar oss att varje dag göra ett lite bättre jobb än dagen före.

För oss som jobbar på Sekab är arbetet för en hållbar värld en självklar del av vardagen.

Vi verkar i enlighet med de tio principerna i FN:s Global Compact som innefattar principer kring sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Vi verkar i enlighet med diskrimineringslagen som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

På Sekabs arbetsplatser råder nolltolerans mot droger och drycker som enligt lag definieras som alkoholdryck. Det innebär att vid nyanställning genomförs alltid en hälso- och drogtest.

Vill du jobba hos oss?

Vi är alltid intresserade av engagerade och drivna medarbetare som delar vår mission om att skapa en bättre värld genom hållbara lösningar. Sök jobb hos oss!

 

 

Vår värdegrund

Vår värdegrund

Tillsammans har vi valt engagemang, förtroende och kreativitet som de ord som symboliserar hur vi vill samarbeta med varandra och hur vi vill bemöta kunder, leverantörer och andra.

Vi är Engagerade – vi hjälper varandra

Vi skapar Förtroende – vi litar på varandra

Vi är Kreativa – vi är lösningsorienterade

Hej!

Har du frågor eller funderingar?