Det är glädjande besked att världens totala konsumtion av olja enligt IEA kommer vända nedåt innan 2030 – inte en dag för tidigt. Samtidigt måste alla verksamma i kemiindustrin fundera över sin egen roll när sektorn är en av enbart två som ökar sin användning.

Boven i den statistiken är råvaran och just därför är det anmärkningsvärt att många kemiföretag inte ens berättar vad de använder. Många fokuserar nu enbart på Co2-avtrycket. Här finns exempel där kemikalier gjorda på naturgas istället för olja kan skapa en reduktion av fotavtrycket, men man får inte glömma att det är fortfarande en fossil produkt. Det är tid för omställning och då finns inte utrymme för otydlighet.

Dystra prognoser är till för att motbevisas. Felaktiga eller saktfärdiga beslut kan ändras. Bio-baserade kemikalier gjorda på hållbara kolatomer finns idag. Enligt rapporten från McKinsey finns dessutom alla möjligheter att genom smarta val idag skapa en konkurrensfördel. Alla som är intresserade av att framtidssäkra och utveckla sin affär bör göra en strategi för hur de kan ställa om sina råvaruinköp.

Genom att vara nitisk genom våra värdekedjor kan vi tillsammans skapa en rörelse där kemikalierna inte är en del av problemet utan en del av lösningen.

Mikael Jonsson 
Business Developer 

 

Detta är en sammanfattning av Sekabs nyhetsbrev, denna gång med avsändare Mikael Jonsson, läs våra nyhetsbrev i sin helhet här