Tusen och en hållbar kolatom

Frasen ”följ pengarna” har historiskt handlat om att hitta oegentligheter, men det är dags att använda den för att bygga framtidens framgångsrika affär. Rapporten från McKinsey visar att den som vill vara riktigt attraktiv för investeringar i framtiden måste ha en tydlig berättelse kring hur man bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Nu stramas kraven upp kring den lagstiftade hållbarhetsrapporteringen, vilket är bra, men uppslagsboken i en årlig redovisning är inte tillräckligt. Det måste också finnas en roman.

Att ställa om på riktigt handlar om att se helheten av sin påverkan utan grönmålning och genvägar. Legos exempel är föredömligt. Det man trodde sig ta igen på gungorna förlorade man på karusellen och då tar man ett omtag. Många skulle sannolikt landa i samma slutsats om de nagelfor sina val: det finns helt enkelt ingen väg runt råvaran. Det måste gå in hållbara kolatomer i systemet.

Det behövs både realism och poesi för att driva på omställningen. Det fina är att grön kemi med hållbara kolatomer inte är en fantasi – det finns idag och det finns all anledning för tillverkande industri fast i fossila insatsråvaror att vända blad.

 

Sekabs nyhetsbrev sammanfattas av Hållbarhetschef Eva-Marie Byberg, läs nyhetsbrevet i sin helhet här

Eva-Marie Byberg 
Hållbarhetschef
Sekab