Projekt Polestar 0 ska producera en helt klimatneutral bil genom att eliminera alla utsläpp av växthusgaser från råvaruutvinning, materialtillverkning, produkttillverkning och livslängd. Projektets syfte är att förändra hur bilar tillverkas. Tillvägagångssättet omfattar samarbeten över hela värdekedjan och vi är en av de partners som hjälper Polestar att kartlägga växthusgaserna och identifiera utmaningar. Projektet öppnar också möjligheter för oss att expandera vår produktportfölj till nya kemikalier från etanol.

I samband med ett besök hos oss på Sekab i december 2022 berättade Tomas Holst, projektledare Polestar 0, och Rachel Holland, forskningsledare Polestar, mer om varför de valt oss som samarbetspartner och vad vi ska uppnå tillsammans framåt.

– De flesta företag har en plan för att minska klimatutsläppen, men deras tidslinje är annorlunda än vår, säger Tomas Holst. Polestar 0 försöker hitta de olösta problemen här och nu. Vi måste tänka om när det gäller våra ”gruvor” och varifrån vi extraherar råvara. Om vi fortsätter släppa ut denna nivå av växthusgaser går vi mot katastrof. Vi har så lite tid kvar och behöver ta stora steg snabbt. Tanken är att förändra hur bilar tillverkas och gå kommersiellt med detta – inte bara att skapa några utställningsexemplar.

– Vi jobbar inte uppifrån och ner med vår värdekedja, utan från botten. Vi tar inte hittills vedertagna fakta för givna och accepterar inte att man gör dessa till en standard. I det här projektet är utgångspunkten att inte använda fossil råvara. Då måste vi hitta nya sätt och titta på problemet från olika vinklar. Därför har vi inlett ett samarbete med Sekab.

– Säg en beståndsdel där kemikalierna från Sekab inte har en roll! De finns i plaster, lim, färger, däck och alkoholvätskor för att nämna något. Kopplingen mellan sågspån och våra produkter är inte så lång som man kan tro.

– Man kan tycka att det är unikt att vi går ner på kemikalienivå, men det handlar om hierarki och makt över situationen. Tillverkningsföretag och produktleverantörer vill inte alltid att vi ska veta alla detaljer. Ofta skjuter de också problemen vidare. Utsläppen och kostnaderna är alltid någon annans fel. Sekab har en kärnförståelse för vad vi kan förändra och vad vi bör fokusera på. De jobbar med innovativa biomaterial och vi pratar samma språk. Här är alla våra frågor välkomna och genom att vi får svaren tar vi bort ursäkten för producenterna, säger Tomas Holst.

– Det imponerade på mig att Sekab antog utmaningen direkt från start. Den fördjupade kunskapen om kemikalier och den långa historiken av att producera dem med skogen som källa gör mig väldigt glad. Att få se och uppleva det på plats har varit både annorlunda och fängslande, fortsätter han.

Tomas kollega Rachel Holland tar vid:

– Jag tycker att Sekab verkar annorlunda i och med att de satsar så mycket på detta. När en ingenjör attackerar en utmaning och vet att förändring är möjlig väcker det något. Det sätter ljus på en kedja som tidigare nästan bara var kostnadsdriven. Var saker kommer ifrån har inte varit tillräckligt på agendan. Du kan ta samma molekyl, som etanol, och välja om du vill ha den fossil eller inte. Vi måste sluta välja fossilt när samma byggstenar finns biobaserade.

– Polestar 0 är verkligen viktigt. Vi måste vara modiga, utmanande och öppna i samarbetet – det gäller även oss själva. Bara om vi delar våra problem kan vi lösa dem. Transparens är lättare i ett förhållande. Därför har vi gjort detta till ett gemensamt projekt där vi jobbar mot samma mål, säger Holland.

På frågan var i bilen vi kommer att hitta kemikalier från Sekab, svarar Tomas Holst:

– Säg en beståndsdel där kemikalierna från Sekab inte har en roll! De finns i plaster, lim, färger, däck och alkoholvätskor för att nämna något. Kopplingen mellan sågspån och våra produkter är inte så lång som man kan tro.

– Årets samarbete har haft två huvudingredienser. Den ena är att kartlägga växthusgaser och det andra är att skapa ett beställningsunderlag för chefer. Vi identifierar roten till problemet och hittar de kemiska reaktionerna. Sedan ska vi antingen gå runt problemen eller lösa dem, säger han.

– Fordonsindustrin är van att vara kostnadseffektiv. Vi tvingar utvecklingen att gå snabbt och skalar upp saker. På så sätt säkerställer vi infrastrukturen för kostnadseffektivitet. Priset är superviktigt. Vi behöver noll växthuspåverkan för ett konkurrenskraftigt pris – så att inga ursäkter längre är giltiga. Vi vet att det är möjligt att gå in i storskalig, grön etanolproduktion. Nu ska vi också bevisa att det kan göras till ett konkurrenskraftigt pris och bygga momentum.

– Vi avslutar 2022 med mer teknisk kunskap om varifrån växthusgaserna kommer och hur de är kopplade till fler delar i bilen. Nästa år får vi lista ut försörjningskedjan som kommer att ta oss till målet. Faktum är att om alla jobbar stenhårt på sin lilla del och gör de små förändringarna blir det en stor skillnad tillsammans, avslutar Tomas Holst.