Den samlade debatten pekar ut industrin som nyckeln till att nå klimatmålen. Det talar för en grön aktör med färdiga lösningar att erbjuda. Eva-Marie Byberg, chef för hållbarhet och påverkansarbete berättar om hur omvärlden påverkar affären.

Det fossila måste fasas ut. Det måste gå snabbt. 2030 står för hörnet. Nya larmrapporter visar att vi inte gör tillräckligt. Det är lätt att känna viss uppgivenhet när man följer klimatdebatten.

Men det finns faktiskt också anledning till optimism. ”Omställningen måste ske i industrin”, är en paroll som hörs från allt fler håll. Det kan förefalla lite oprecist. Andra förändringar är enklare att visualisera.

Låt oss därför bryta ner det. I princip all processindustri används någon typ av kemikalier. De allra flesta görs av fossil råvara. Det gör att kemiindustrin står för 14 procent av industrins utsläpp av koldioxid globalt. Det måste vi faktiskt göra någonting åt.
Politik och näringsliv går inte alltid i takt, men vi måste gå åt samma håll. 2022 har visat att när politiken har svårare att komma framåt visar näringslivet vägen. Vi ser att efterfrågan på gröna alternativ ökar och med rätt styrsignaler från politiken finns alla möjligheter att accelerera.

Strålkastarljuset riktas tydligt mot fabriksgolvet. Det är dags för verkstad. Och när alla talar om industrins omställning talar det för oss på Sekab.

Det är uppenbart att det går. Det arbete som skett i transportsektorn visar att en kombination av innovation och politik behövs. Hur vi idag förflyttar oss är inte hållbart. Det är inte heller hållbart att tänka att lösningen är att vi ska förflytta oss mindre. Slutsatsen är att vi måste tänka nytt. Om bilar inte kan gå på förbränningsmotorer: vad kan de då drivas med?
På samma sätt vet vi att industrin inte längre kan använda så mycket fossila råvaror i sina processer. Men vi vet också att vi inte kan sluta producera läkemedel, bilar, kläder och allt däremellan. Om vi inte längre kan använda industriella kemikalier gjorda på olja: vad kan vi då göra kemikalier av?

Här är det en stor fördel att vi redan vet svaret. Sekab har i vår fabrik gjort kemikalier på biobaserad etanol i decennier. Gröna kemikalier är inte en framtidsvision, de är här och nu. Skulle det sättas upp tydliga mål för att minska oljeberoendet också för industriproduktion skulle effekt kunna ses snarast.

Det är tydligt att industrin alltmer står i centrum för klimatdebatten. Strålkastarljuset riktas tydligt mot fabriksgolvet. Det är dags för verkstad. Och när alla talar om industrins omställning talar det för oss på Sekab.