Sekabs samarbete med universitet och lärosäten innebär att regelbundet få ta emot studenter och forskare. För Vilma Lundh, Civilingenjör i bioteknik från Umeå Universitet fanns det flera anledningar att söka sig till Sekab.

-”Att arbeta med Bioteknik inom skogsindustrin med utveckling av processer och hur vi kan ta vara på restprodukter har alltid varit av ett stort intresse för mig. Jag har känt till Sekab ett tag och tyckt att det låter riktigt intressant och spännande. Jag har alltid varit inställd på att ha ett jobb som känns viktigt, och det får jag nu uppleva under våren på Sekab!”
Vilmas examensarbete ” Recovery and recirculation of enzymes in biorefining of biomass” gick ut på att undersöka tillsats och återvinning av enzymer för en förbättrad utvinning av socker från cellulosa. Med hjälp av Enzymatisk hydrolys, analys av producerat socker, recirkulering och tillsats av surfaktanter har Vilma gjort viktiga insikter när det gäller enzymers aktivitet efter recirkulering.

Anders Wallenius har varit Vilmas handledare under den här tiden.

-”Olika typer av surfaktanter har studerats tidigare inom enzym- och proteinbaserade tekniker och har på senare år blivit ett allt mer aktuellt forskningsområde då enzymer utgör en stor kostnad i industriell skala. Vilmas resultat var ändå överraskande positivt med en oväntat stor effekt av surfaktanter på mängden socker som kan utvinnas ur råmaterialet. Det behöver göras mer ingående studier för att kunna skalas upp till industriell nivå men det är tydligt att Vilmas resultat visar på en stor ekonomisk potential för recirkulering av enzymer och tillsats av surfaktanter.”

Vilmas resultat var överraskande positivt med en oväntat stor effekt av surfaktanter på mängden socker som kan utvinnas ur råmaterialet.

Vilmas arbete har en direkt koppling till CelluAPP-plattformen där en av delarna är enzymatisk hydrolys av cellulosa-material. Arbetet kan på så vis leda till en bättre ekonomisk potential för fortsatt utveckling av plattformen.

För Vilma har tiden på Sekab varit värdefull på flera sätt

-”Under dessa månader hos Sekab har jag lärt mig otroligt mycket om hur processen går till från råmaterial till framställning av etanol och hur man sedan kan förädla etanol till biobaserade kemikalier. Jag har även fått en inblick i hur Sekab arbetar för att bidra till en grön omställning genom forskning och utveckling. Det har varit väldigt lärorikt och roligt att få bidra med mina kunskaper och att få arbeta i ett projekt som är viktigt för Sekab. Jag hoppas att mina resultat kan vara något för Sekab att gå vidare med och undersöka närmare för att kunna implementera i en storskalig process. Jag har trivts otroligt bra på jobbet och jag skulle absolut rekommendera att man väljer att söka sig till Sekab för examensarbete!”