Johan Östensson studerar till civilingenjör i process- och kemiteknik på Luleå Tekniska Universitet och skriver just nu sitt examensarbete hos oss.
Johans uppdrag är att fördjupa sig i och kartlägga olika processer för att producera grön propylen från etanol. Propylen är en nödvändig komponent för tillverkning av polypropylen, en mycket vanlig typ av plast som finns i vardagsprodukter som matbehållare, förpackningar, leksaker, möbler och textilier.

Johan genomför en kartläggande studie där han får genomsöka litteraturen efter olika processer för att tillverka grön propylen. Hans arbete kommer att belysa skillnader mellan olika processer utifrån ett ekonomiskt och klimatrelaterat perspektiv och ge oss en tydlig bild av teknologilandskapet för biobaserad propylenproduktion. Johan har varit hos oss i två månader men redan kommit en bra bit in i arbetet.

Hittills har det känts bra att vara här på Sekab, arbetet är självständigt men jag får bra support i de frågor och funderingar jag haft och har känt mig väldigt välkommen av alla på företaget.

Mathilda Johansson är Johans handledare under den här tiden.

Johan är väldigt självständig i sitt arbete och driver projektet framåt till stor del för egen maskin. Initialt definierade jag, tillsammans med övriga IC-funktionen, ett förslag på frågeställning och projektomfattning. Detta förslag har jag och Johan sedan diskuterat och bearbetat tillsammans, och min primära roll just nu är att styra projektet i en riktning som fortsatt sammanfaller med Sekabs intressen. Utöver det sitter jag och Johan i samma kontor och tar ofta spontana diskussioner om frågor som dyker upp längs vägen.

Utmaningen att bestämma djupet i sitt arbete hanterar Johan genom att försök ha en bred översikt initialt och gradvis fördjupa sitt fokus på de mest intressanta aspekterna.

Det som känts mest utmanande är att veta hur långt jag ska fördjupa mig, det är ett ganska brett ämne så att i ett tidigt skede veta vad som kommer vara relevant i slutändan är inte så lätt att veta. Har framför allt försökt att få en bra överblick, och fördjupa mig vidare i de saker som verkar mest lovande, sedan fortsätta så tills jag kan föreslå ett eller flera sätt som Sekab kan gå till väga för att producera propylen.

Det finns en stor efterfrågan på grön propylen och fler och fler investeringar görs på dess framställning, och det är därför viktigt för Sekab att förstå olika teknikers potential och begränsningar. Johans arbete passar bra in i den portfölj av utvecklingsprojekt som IC-funktionen arbetar med. Praktisk implementering i Sekabs processer ligger troligen relativt långt bort i tid, men Mathilda har förhoppningar om att Johans arbete på sikt kan vara viktigt för Sekabs verksamhet

Jag tror att upplägget för Johans projekt är ett väldigt bra sätt att initialt utvärdera potentiella nya produkter. Med Johans arbete och liknande framtida projekt kommer vi kunna tillhandahålla ett bättre underlag för beslut om olika utvecklingssatsningar och förhoppningsvis öka chansen för investeringar i gynnsamma teknikval. Idag efterfrågas stora volymer (poly-)propylen som används idag i exempelvis fordon- och möbelindustrin och detta talar för en mycket stor efterfrågan på grön propylen när företagens hållbarhetslöften ska infrias.