Det gröna kemiföretaget Sekab har utsett Emil Källström till vd. Som det gröna alternativet i en fossilberoende bransch står företaget i startgroparna för att ta affären till nästa nivå.

Sekabs styrelse utsåg i augusti Emil Källström till tillförordnad vd. Styrelsen har nu fattat beslut om att göra Källström till företagets permanenta vd.

– De närmaste åren innebär stora utmaningar för industrin, men också stora möjligheter för Sekab som det gröna alternativet. Att vara vd på Sekab kommer att ställa höga krav på leda i förändring, att balansera optimering av dagens verksamhet med ständig förflyttning mot det långsiktiga målet. I Emil Källström har vi en vd som visat att han bemästrar båda perspektiven och styrelsen är glada att han är beredd att fortsätta det arbete som tagit så fin fart, säger Gunnar Olofsson, styrelseordförande på Sekab.

Emil Källström anslöt till Sekab på hösten 2021 som vice vd med ansvar för strategisk affärsutveckling. Sedan augusti 2022 har han lett företaget som tillförordnad vd.

– För ett drygt år sedan lockades jag till Sekab för att få vara med och bidra till den gröna industriella revolutionen. Sedan dess har jag insett att potentialen för den hållbara aktören i en idag så oljeberoende bransch som kemiindustrin är massiv. Vi har stora affärer att göra och varje affär vi gör tränger ut fossilbaserade alternativ. Det om något är en motivation att tillsammans med ett starkt team ta det här företaget in i nästa fas. Det är i industrin den gröna omställningen sker på riktigt, säger Emil Källström, vd på Sekab.

 

För mer information:

Emil Källström, vd, 070-818 17 43