Från och med juni är Monica Normark tillförordnad chef för cleantechföretaget Sekab E-Technology. Hon har tidigare arbetat två år i företaget, bland annat med att få till en storskalig produktion av bioflygbränsle och förnybar bensin i projektet Rewofuel.

– Allt man kan göra av olja kan man i stället göra av skog, vilket förstås är mycket bättre både för miljön och klimatet. Sekab E-Technology utvecklar teknologier för att göra just det, och vår teknologiplattform Celluapp är redo att användas i nya bioraffinaderier. Jag är stolt över att få leda vårt arbete för ett mer hållbart samhälle, säger Monica Normark, tf chef, Sekab E-Technology.

Monica Normark har en doktorsexamen i kemi från Umeå universitet, där hon forskat kring förbehandling och framställning av socker från lignocellulosa. Sedan 2017 arbetar hon på Sekab E-Technology med utveckling av teknologiplattformen Celluapp, som kan användas för att utvinna socker och lignin från trä, halm och annan biomassa. Sockret och ligninet kan i nästa steg användas för att producera bland annat gröna kemikalier och biobränsle till fordon och kraftverk.

Celluapp är en del av det EU-finansierade projektet Rewofuel som startade 2018 och ska pågå i tre år. Målsättningen med projektet är att det ska utmynna i en mängd bioraffinaderier spridda över EU, som använder restprodukter från skogs- och sågverksindustri samt skogsbruk som råvara för att framställa biobaserade drivmedel och flygbränslen.

– För att bryta oljeberoendet behövs tekniker som gör att vi kan använda förnybara råvaror för att tillverka till exempel drivmedel. Genom det här internationella samarbetet kan vi verkligen göra skillnad med vår världsledande teknik, säger Monica Normark.

Monica Normark blir tillförordnad chef när Sekab E-Technologys tidigare chef Thore Lindgren lämnar Sekab och går vidare i karriären. Tillförordnandet gäller året ut.

För mer information, kontakta gärna:
Monica Normark, tf chef, Sekab E-Technology, 070-230 14 86, monica.normark@Sekab.com

Kristina Nilsson, kommunikationschef, Sekab Biofuels & Chemicals, 070‑274 99 01, kristina.nilsson@Sekab.com

Pressbild

Monica Normark. Klicka för högupplöst bild.