Energimyndigheten föreslår att höginblandade biodrivmedel bör vara undantagna från skatt även fortsättningsvis, och fortsatt hållas utanför reduktionsplikten. Kemi- och biodrivmedelsföretaget SEKAB anser att förslaget är nödvändigt för att minska klimatpåverkan från bussar och lastbilar.

– Dagens ros till Energimyndigheten som förstår hur Sverige ska lyckas fasa ut bensin och diesel. Transporternas klimatpåverkan måste minska och höginblandade biodrivmedel behövs för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta, säger Sofia Winternell, affärsutvecklare på SEKAB, som tillverkar det förnybara etanolbränslet ED95.

I oktober förra året gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att utreda reduktionsplikten för att öka andelen biodrivmedel i bensin och diesel, och bland annat föreslå vilka reduktionsnivåer som ska gälla fram till 2030. En del i uppdraget är att föreslå hur höginblandade biodrivmedel ska hanteras, alltså bränslen som till största delen är förnybara och redan nu minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent.

I dag redovisar Energimyndigheten sitt uppdrag, och konstaterar att fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel behövs för att göra det möjligt för de som vill gå före att bidra till extra utsläppsminskningar. Det handlar exempelvis om offentliga upphandlingar av transporter och de olika branscher som tagit fram färdplaner för att bli fossilfria inom initiativet Fossilfritt Sverige.

– Nu är det viktigt att både den svenska regeringen och våra nyvalda EU-parlamentariker arbetar för att följa expertmyndighetens rekommendationer. Sverige och EU behöver säkerställa att tillgången till hållbara höginblandade biodrivmedel är god och att priset på lång sikt är konkurrenskraftigt med de fossila alternativen, säger Sofia Winternell.

Energimyndigheten föreslår följande:

  • Höginblandade och rena biodrivmedel bör även i fortsättningen hållas utanför reduktionsplikten och får fortsatt stöd genom skattebefrielse.
  • Fortsatt separata reduktionsnivåer för bensin och dieselbränsle
  • En linjär utveckling av reduktionsnivåerna
  • Möjlighet att spara överskott av utsläppsreduktion och möjlighet att överlåta utsläppsreduktion även innan den egna reduktionsplikten är uppfylld

Förra året ökade koldioxidutsläppen från svenska lastbilar med 5,5 procent – trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent längre än året före.

– Just därför är Energimyndighetens signal om höginblandade biodrivmedel mycket bra. Med tydliga och långsiktiga spelregler för de höginblandade biodrivmedlen kan fler åkerier ställa om och erbjuda klimatsmarta transporter, säger Sofia Winternell.

Läs Energimyndighetens rapport här.

För mer information, kontakta gärna:
Sofia Winternell, affärsutvecklare ED95, SEKAB Biofuels & Chemicals, 070-694 53 50, sofia.winternell@sekab.com

Kristina Nilsson, kommunikationschef, SEKAB Biofuels & Chemicals, 070‑274 99 01, kristina.nilsson@sekab.com