Efterfrågan på hållbara produkter ökar starkt och Sekabs erbjudande inom biodrivmedel, grön kemi och bioteknik ligger helt rätt i tiden. Företaget satsar därför nu än mer på kommersialisering av ny teknik kopplat till förnyelsebara råvaror och genomför ett VD-byte, samt tillsätter en Chief Technology Officer (CTO).

Sekab har idag positionen som ett av Europas ledande biokemiföretag. Varje år levereras biodrivmedel och kemikalieprodukter till kunder i Sverige och utomlands. Vid sidan av de storsäljande produkterna är Sekab ledande på innovativa lösningar inom grön kemi och har teknik för att tillverka skogsbaserad etanol. Den tekniska utvecklingen som görs i Örnsköldsvik, ofta tillsammans med partners som forskningsinstitutet RISE, har stor potential och kan göra skillnad för såväl Sekab som bolag som för klimatet.

Med skarpt satta klimatmål måste nu alla delar av samhället ställa om på riktigt. Det gör att behovet av de lösningar Sekab kan leverera ökar snabbt, vilket ställer nya krav på företaget. Med rätt lösningar finns goda möjligheter att nu ta del av de stora satsningar som görs för att klara klimatmålen, inte minst på europeisk nivå.

Sekabs styrelse har därför idag beslutat om att skala upp Sekabs utvecklingsarbete och tydligare jobba med att kommersialisera den banbrytande teknik för andra generationens etanoltillverkning som finns i företaget.

Monica Normark blir CTO (Chief Technology Officer) med ett uttalat ansvar att ta tekniken till marknaden.

– Sekab har en unik kunskap som kan omvandlas till hållbara produkter. Efterfrågan på våra produkter ökar och aktörer över hela Europa är beredda att investera i nya lösningar. Det är vårt ansvar att inte bara åka med på resan, utan ta täten. Monica Normark är doktor i kemi och en etablerad expert med gott anseende i branschen. Hon är helt rätt person att leda Sekabs utvecklingsarbete i denna nya fas, säger Gunnar Olofsson, styrelseordförande.

Monica Normark är idag chef för bioraffinaderiteknik på företaget.

– Sekab har enorm potential att bidra till den omställning samhället behöver göra. De forskningsframsteg vi gjort är redo för marknaden, säger Monica Normark. Det skapar också förutsättningar för nya hållbara produkter och gör det möjligt att möta den stadigt ökande efterfrågan på biobaserade kemiprodukter, drivmedel och tekniklösningar.

Styrelsen har beslutat att det är rätt tid att tillsätta en ny vd och koncernchef. Nuvarande vd Tomas Nilsson kommer därför att lämna företaget. Rekrytering av ny vd kommer att påbörjas inom kort.

– Styrelsen vill därför ge en ny vd mandat att vara med och forma den optimala strukturen för hur Sekab ska stärkas framåt. Tomas Nilsson har under sina fem år på posten effektiviserat produktionen och skapat en god ekonomisk bas som är grunden till de steg vi nu ska ta, säger Gunnar Olofsson, styrelseordförande.

Sekab:s CFO (chief financial officer) och HR-ansvarig Jessica Eklöf kommer att vara tillförordnad vd tills dess att en ny koncernchef finns på plats.

För mer information:

Gunnar Olofsson, styrelseordförande, 070-334 15 16
Monica Normark, tillträdande CTO, 070-230 14 86
Kristina Nilsson, Kommunikationschef, 070-374 99 01