I början av mars, när COVID-19 pandemin nådde oss blev det Svenska Kemi- och Cleantechföretaget Sekab medvetna om att det rådde en stor brist på handsprit runt om i Sverige och Europa.  På mindre än två veckor ställde Sekab i Örnsköldsvik om sin kemiproduktion för att kunna leverera både handsprit och ytdesinfektionsmedel till hälso- och sjukvården. Det har uppmärksammats av European Chemical Industry Council, Cefic som i dagarna tilldelade Sekab The European Responsible Care® Awards 2020 – Caring In COVID-19 Times i kategorin uphold and reeshape production line.

På Sekab har vi ingen historia av att tillverka den här typen av produkter och vi var inte heller registrerade hos Europeiska kemikaliemyndigheten för att ha tillstånd att tillverka och sälja desinfektionsmedel. Men vi var alla överens om att sjukvården inte skulle behöva bekymra sig om tillgång på handsprit och vi ville hjälpa till. Vi är tacksamma för att vi fick förutsättningarna för att kunna hjälpa till i en svår situation i samhället. Vi är också stolta över vad vi har uppnått tillsammans på så kort tid, säger Kristina Nilsson, kommunikationsansvarig på Sekab.

För att företag ska kunna tillverka och sälja desinfektionsmedel måste de vara registrerade hos Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA och i artikel 95-listan i EU: s biocidförordning. Sekab var inte det, så Sekab uppvaktade både politiker och myndigheter för att få förutsättningarna för att kunna hjälpa. Den svenska Kemikalieinspektionen agerade föredömligt snabbt och utfärdade ett undantag från tillämpliga regler på grund av Covid, Det möjliggjorde för Sekab att omedelbart ändra delar av sin produktion för att inkludera produktion av desinfektionsmedel. Det tog tretton dagar från ide till första leverans.

Sekab överlämnar 250 liter handsprit till Örnsköldsviks sjukhus.

Från 20 mars har Sekab producerat och levererat 150 000 liter desinfektionsmedel. Dessutom har Sekab under samma period levererat 945 000 liter ren etanol till företag som även i vanliga fall tillverkar desinfektionsmedel men som under den här perioden har haft svårt att få tillräckliga mängder etanolråvara.

Sekab har tagit emot och får fortfarande en ofantlig mängd förfrågningar, dagligen, på handsprit och etanolråvara från hela världen. Men har tyvärr inte kunna tillmötesgå alla förfrågningar dels på grund av tillgången på etanolråvara men också beroende på komplexiteten i att leverera etanol och produkter som innehåller etanol till länder långt utanför Sveriges gränser.

Vi imponeras också av vad andra kemiföretag i Europa så snabbt och på olika sätt har kunnat bidra till åtgärderna för att minska spridningen av Corona-viruset.  Tillsammans är vi starka. Se gärna filmen med alla pristagare av The European Responsible Care® Awards 2020 – Caring In COVID-19 Times.

För mer information kontakta:

Kristina Nilsson,
Corporate Communications Manager
Kristina.Nilsson@sekab.com
070 274 99 01