Med en ökande efterfrågan på gröna kemikalier ser Sekab en möjlighet att bidra till klimatomställningen genom att kommersialisera sin teknik. Man ska nu utreda förutsättningarna för att bygga en produktionsanläggning som gör gröna kemikalier av restprodukter från skogen.

Sekab har idag positionen som ett av Europas ledande biokemikalieföretag. Varje år levereras biodrivmedel och kemikalieprodukter till kunder i Sverige och utomlands. Sekab har under flera år utvecklat en banbrytande teknik för att göra förnybara råvaror från skogen.

– Klimatmålen är skarpa och hela samhället måste öka takten i omställningen. Skogen har potential att bidra mycket mer till ett hållbart samhälle. Det mesta som idag tillverkas av fossila råvaror som kol, olja och gas kan lika gärna göras med produkter från skogen. Det är här vår nya teknik kommer in, säger Monica Normark, Chief Technology Officer på Sekab.

Tekniken heter CelluAPP och är utvecklad i labbet i Domsjö. Den tar restprodukter från skogen, som sågspån, och förädlar till gröna råvaror som skogligt socker, etanol och lignin. De kan i sin tur bli produkter som bidrar till klimatomställningen: allt från biodrivmedel till asfalt och läkemedel. Tekniken har utvecklats och testats i Sekabs demonstrationsanläggning och är nu redo att användas i stor skala.

Sekab startar därför idag en förstudie med syfte att utreda förutsättningar för att bygga en produktionsanläggning där den egna tekniken ska användas för att skapa gröna kemikalier från skogen.

– Tiden är rätt nu. Efterfrågan på gröna produkter ökar, det finns en stor vilja att investera i tekniska framsteg som bidrar till klimatomställningen och vi är redo att ta täten. Om en produktionsanläggning i stor skala blir verklighet kommer det att bidra till att lösa samhällets utmaningar och samtidigt stärka vår position som ledande aktör, säger Monica Normark.

Förstudien ska noggrant utreda förutsättningarna för att bygga en produktionsanläggning. Samarbetspartners, finansiering och lokalisering är frågor som ska beredas. Ett första steg är att Sekab i dagarna söker investeringsstöd från European Innovation Fund.
Förstudien ska vara klar hösten 2022.

Projektet kan följas på Sekabs webb.

För mer information kontakta:

Monica Normark, CTO
Monica.normark@sekab.com
070-230 14 86