EU satsar 13,9 miljoner euro på att ta fram storskalig produktion av bioflygbränsle och biobensin. Målet är att projektet ska resultera i en mängd bioraffinaderier över hela Europa, som kan använda rester från skogsindustrin till att producera biobränsle. Projektet startar i juni och då samlar SEKAB E-Technology projektets elva företag och universitet i Örnsköldsvik.

EU:s program för forskning och innovation, Horizon 2020, har valt ut elva europeiska företag och universitet till ett internationellt samarbetsprojekt kallat Rewofuel. Det svenska Cleantech-företaget SEKAB E-Technology är ett av de utvalda företagen. EU:s bidrag till projektet är 13,9 miljoner euro. SEKAB får cirka 30 procent av hela bidraget, drygt 4 miljoner euro.

– För att bryta oljeberoendet behövs tekniker som gör att vi kan använda förnybara råvaror för att tillverka till exempel drivmedel. Vi har lång erfarenhet av att använda rester från skogsindustrin till att producera biobränsle. Genom det här internationella samarbetet kan vi åstadkomma mer och i en snabbare takt, säger Jonas Markusson, ansvarig för innovation och produktutveckling på SEKAB E-Technology.

Rewofuel startar den 1 juni i år och ska pågå i tre år. SEKAB:s roll är att med sin patenterade teknik CelluAPP förädla biomassa till socker och lignin, som i nästa steg kan omvandlas till biodrivmedel. Målsättningen med projektet är att det ska utmynna i en mängd bioraffinaderier spridda över EU, som använder restprodukter från EU:s skogs- och sågverksindustri samt skogsbruk som råvara.

Vid sidan av SEKAB E-Technology deltar även svenska Peab Asfalt.

– Två av elva deltagande företag är svenska, det visar att Sverige ligger i framkant inom bioekonomiska lösningar. Vi gläder oss även åt att SEKAB fått förtroendet att vara en av de ledande aktörerna i Rewofuel, säger Jonas Markusson.

Fakta Rewofuel
Totalt elva företag och universitet från åtta EU-länder deltar i Rewofuel: SEKAB E-Technology, Peab Asfalt, Sky NRG, Global Energies, Neste Engineering Solutions, Repsol, Ajinomoto, Eurolysine, IPSB, TechnipFMC och Linz Universitet.

Den totala budgeten är 19,7 miljoner euro. Bidraget från EU:s program för forskning och innovation, Horizon 2020, är 13,9 miljoner euro. Resterande del står de projektdeltagande för.

För mer information, kontakta gärna:
Jonas Markusson, ansvarig innovation, SEKAB E-Technology AB, 070-644 09 96, jonas.markusson@sekab.com

Monica Normark, projektledare Rewofuel, SEKAB E-Technology AB, 070-230 14 86, monica.normark@sekab.com

Kristina Nilsson, kommunikationschef, SEKAB Biofuels & Chemicals AB, 070‑274 99 01, kristina.nilsson@sekab.com

Följ oss på:
www.sekab.se
facebook.com/SEKAB.AB
twitter.com/SEKABcom