Just nu påbörjar ISO, International Organization for Standardization, arbetet med att upprätta en global standard för massbalans inom industrisektorn. Som representanter för svensk industri anser vi att det är avgörande att denna standard har trovärdighet, driver verkliga förändringar och stödjer utvecklingen av återvunna och förnybara råvaror samt de produktionsprocesser som behövs. Av denna anledning har vi enats om några principer för att använda en massbalans som tillämpar transparens och spårbarhet. Vi hoppas att många fler kommer att ansluta sig till denna strävan så att vi tillsammans kan sätta en ny standard för en hållbar industri.

Kemiska produkter återfinns i alla andra branscher såväl som i alla aspekter av livet. Därför är det viktigt för alla som vill driva en hållbar utveckling att det sker en övergång till återvunna och förnybara råvaror inom kemiindustrin. Det råder konsensus bland de flesta inom  branschen att massbalans är avgörande för att uppnå en omställning av den kemiska industrin.

Massbalans – inte en metod

När massbalans diskuteras är det viktigt att veta att det finns mer än en metod. Det finns olika sätt att tillämpa massbalans. Vi anser att då massbalansmetoder tillämpas är det avgörande att de är trovärdiga och driver verklig förändring och utveckling av nya råvaror och produktionsprocesser. Därför förordar vi metoder som på ett enkelt vis mäter produktutbytet med spårbarhet till produktion och råvara. Vissa massbalansmetoder accepterar överföring av krediter (vanligen kallat book och claim) – metoder vi anser ger än sämre effekt ur ett samhällsperspektiv. Massbalans får aldrig vara en ursäkt för att inte göra det som är nödvändigt för omställningen till ett hållbart samhälle.

Ny standard

I sommar inleds arbetet med att upprätta en global ISO-standard för massbalans inom industrin. Detta är en process som engagerar många aktörer inom branschen med olika åsikter om hur massbalans bör tillämpas. Några av de frivilliga systemen för massbalans som används idag tillåter överföring av krediter mellan såväl länder såsom produkter. Att tillåta det i en internationell standard skulle inte bara skada industrins trovärdighet och leda till anklagelser om greenwashing, det skulle också hindra den verkliga omställningen och utvecklingen av de råvaror och produktionsprocesser som behövs. Anklagelser om greenwashing riskerar att underminera hela massbalanskonceptet och därmed industrins möjligheter att åstadkomma övergången till återvunna och förnybara material. Syftet med en ny standard måste vara att driva utvecklingen, inte att fungera som en genväg eller en ursäkt för att inte göra vad som krävs för ett hållbart branschskifte!

Därför har vi, som representanter för svensk industri, enats om några principer för hur massbalans bör tillämpas på ett sätt som är transparent och som möjliggör en trovärdig och långsiktig hållbar omställning av industrin. Vi kallar det spårbar massbalans och vi hoppas att den kommer att kunna vara vägledande för alla som vill göra hållbara och ansvarsfulla val.

Spårbarhet

Spårbar massbalans erkänner de grundläggande principerna för massbalans men applicerar kemisk och fysisk spårbarhet. Tillämpning av kemisk och fysisk spårbarhet innebär att det är möjligt att hitta återvunnet eller förnybart material i produkten samt att det sker en faktisk stegvis utveckling av produkten, från fossil till 100 procent återvunnen eller förnybar.

Kemisk spårbarhet innebär att:

  • Det måste finnas en möjlighet att producera produkten från de återvunna/förnybara råvarorna. Detta innebär att endast de råvaror som används för att producera produkten kan möjliggöra dess omställning.
  • Den återvunna/förnybara råvaran kan endast ersätta sin egen del/andel av produkten.

Fysisk spårbarhet innebär att:

  • Det finns en produktionsprocess på siten för att producera produkten från den  återvunna/förnybara råvaran.
  • Den återvunna / förnybara råvaran måste fraktas till och användas på produktionssiten som producerar den återvunna/förnybara produkten. Detta innebär att en producent inte kan överföra återvunna/förnybara krediter från en site till en annan.

För att göra det enkelt: för att göra en helt ekologisk pannkaka måste du använda ekologiska ägg, ekologisk mjölk och ekologisk mjöl. Du kan inte göra pannkakan ekologisk genom att ersätta mjölken med mer ekologiska ägg, genom att tillsätta ekologisk apelsinjuice eller något annat som inte ingår i det ursprungliga receptet. Detta är kemisk spårbarhet. Dessutom måste du ha verktyg och processer för att baka ekologiskt och kan inte överföra “ekologiska krediter” från ett annat bageri. Detta är fysisk spårbarhet.

Vår strävan

Som representanter för den svenska industrin ses vi ofta som föregångare för hållbart företagande. För att fortsätta förverkliga våra hållbara ambitioner och leva upp till förväntningarna är vi beroende av en massbalansstandard som driver industrin framåt. En standard som måste innehålla transparenta och spårbara processer som verifieras av tredje part. Därför använder vi spårbar massbalans med kemisk och fysisk spårbarhet. Vi hoppas att fler vill ansluta sig till denna strävan att tillsammans skapa en ny standard för en hållbar industri.

Vad är massbalans?

Massbalans är en viktig metod för att starta en storskalig utfasning av fossila råvaror och omställning av industrin. Det handlar om att blanda fossila och återvunna/förnybara råvaror i befintliga system och processer. De återvunna/förnybara råvarorna kvantifieras och allokeras till specifika produkter. Molekylerna i den specifika produkten är kanske inte återvunna eller förnybara, men genom tredjepartscertifiering verifieras det återvunna/förnybara innehållet. Massbalans -möjliggör för oss alla att stödja hållbara inköp och därmed reduktion av CO2-emissioner. Massbalans är en välkänd och beprövad metod som används i bland annat energisektorn för el, för FSC certifiering av trä, Fair Trade och Better Cotton Initiative. Utan massbalans skulle övergången till icke-fossila råvaror ta längre tid och innebära stora ekonomiska utmaningar.

Jan Secher, President & CEO, Perstorp Holding AB

Andreas Malmberg, CEO, Trioplast AB

Tomas Nilsson, CEO, Sekab AB

Mats Bergh, CEO, Johanneberg Science Park

För mer information kontakta gärna:

Cecilia Svensson, EVP Communications & Sustainability, Perstorp Group, cecilia.svensson@perstorp.com, Tel +46 733 13 38 20

Ylwa Alwarsdotter, Excecutive Vice President Business Development, Sekab, Ylwa.Alwarsdotter@sekab.com, Tel +46 703 98 03 02

Mats Bergh, CEO, Johanneberg Science Park, mats.bergh@johannebergsciencepark.com, Tel +46 708 167594