Med start den 3 juli rullar etanollastbilarna som ingår i EthaDrive ut på vägarna. EthaDrive är ett innovationskluster som får finansiellt  stöd av Energimyndigheten för att stärka förutsättningarna för etanolbränslet ED95.  Med sin höga klimatnytta har bränslet potential att minska koldioxidutsläppen från tunga transporter rejält.

– EthaDrive är ett viktigt samverkansprojekt. Det ger fler transportköpare och åkare möjlighet att i sin dagliga verksamhet prova lastbilar som körs på ED95. Tillsammans erbjuder vi som står bakom projektet en paketlösning med leasing av fordon, konkurrenskraftigt drivmedelspris samt tillgång till tankstationer, Tomas Nilsson, vd, Sekab BioFuels & Chemicals

Med start i början av juli och fortsatt under andra halvåret 2020 levereras de lastbilar som ingår i innovationsklustret. Fordonsdata och värdefulla erfarenheter från ägare och förare kommer samlas in och bearbetas för att kunna spridas som goda exempel. Deltagarna i projektet är positiva till möjligheten att delta.

– För oss som åkerier skapar frågan vad som kommer bli framtidens drivmedel en hel del osäkerhet.  LBC Frakt har en strategi hur klimatmålen ska lösas, i den strategin så finns Etanolfordon med som en dellösning. Vi gör, vid sidan av inköpen av lastbilar, investeringar för att kunna lösa infrastrukturen kring en säker hantering med bränsletillgången av ED95 för de fyra bilar som går inom LBC Frakt. Vårt mål är att kraftigt öka antalet fossilfria fordon i vår flotta och EthaDrive ger oss ett bra tillfälle att utöka med en modern fossilfri lastbil. Vi kommer säkert öka antalet etanolfordon ytterligare de närmaste åren. Perra Johansson, vd, Åkes Fjärr och lokaltransport i Karlstad.

– Vi har sedan 2015 en helt fossilfri fordonsflotta. Det ställer krav på oss att följa med i utvecklingen av nya alternativ och vara snabba att implementera ny teknik i vår verksamhet. EthaDrive ger oss också möjlighet att vara med och forma framtidens lösningar genom att våra erfarenheter av praktisk användning av fordon och drivmedel delas och sprids genom projektet. Vi får också tillgång till ett större nätverk av både kollegor, leverantörer och kunder. Ronny Fyhr, vd, Renall i Norrköping.

Bakom EthaDrive står fordonstillverkaren Scania och drivmedelleverantörerna Lantmännen Agroetanol och Sekab BioFuels & Chemicals..

– Vi ser mycket positivt på samarbetet inom EthaDrive och är glada för att projektet nu tar fart ordentligt. För att nå klimatmålen är förnybara drivmedel en mycket viktig pusselbit. Scanias etanolmotorer har samma verkningsgrad som motsvarande dieselmotor och kan användas för många olika transportarbeten, från anläggningsarbete till medeltung fjärrtrafik. Det är en del av vår filosofi att erbjuda ett fossilfritt alternativ till varje transport., säger David Källsäter, VD , Scania Sverige.

Etanol är världens största biodrivmedel med en god tillgång på hållbara råvaror. För tunga fordon gäller etanolbränslet ED95. Fördelarna med ED95 är att det är lätt att handskas med och samtidigt enkelt och kostnadseffektivt att producera och distribuera. Etanol har mycket hög klimatnytta vilket skapar förutsättningar för hållbara transporter med en kraftfull CO2-reduktion på upp till 90 procent. Utöver detta så ger ED95 en mycket ren förbränning vilket bidrar till en förbättrad luftkvalité.

– Hållbarhet är hjärtat i vår verksamhet och vi behöver samarbeta för att minska klimatpåverkan från tunga transporter. I EthaDrive samverkar åkare, fordons- och drivmedelstillverkare med stöd från Energimyndigheten för att genomföra ett steg i en nationell färdplan. Det ger energi och kraft för att driva på utvecklingen mot minskade utsläpp från tunga transporter och det är vi stolta över att vara del av, säger Lars-Gunnar Edh, VD, Lantmännen Agroetanol.

De första leveranserna av lastbilar som ingår i projektet sker:

3/7 i Karlstad, till Åkes Fjärr & Lokaltransport

9/7 i Norrköping, till Renall

_____

EthaDrive är ett världsunikt, rullande showcase för klimatsmarta tunga transporter. Med en fullt driftsatt fordonsflotta och det svenskproducerade biobränslet ED95 är EthaDrive ett kraftfullt bevis på att även tunga, långväga transporter kan ställas om och minska sin klimatpåverkan med 90% – här och nu

Läs mer på www.ethadrive.se

.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Lundberg, Försäljningsansvarig ED95, Sekab BioFuels & Chemicals, tel 073-674 66 46

Henrik Dahlsson, Hållbarhetsansvarig, Scania Sverige, tel 070-086 94 40

Andreas Gundberg, Affärsutvecklare, Lantmännen Agroetanol, tel 010 556 14 38