Aktuellt projekt

NewLiEP

– Injecting New Life into Cellulosic Ethanol Production

Snabbfakta

Start

Pågående projekt: 2019-2021

Budget

4.1 Miljoner EURO, varav 2.1 Miljoner EURO tilldelas SEKAB E-Technology AB

EU Program

Horizon 2020: European Innovation Council Fast Track to Innovation (FTI)

Projekttyp

Stödprogram för att främja “close-to-the-market” innovationsaktiviteter

NewLiEP-projektet syftar till att optimera både omvandling av trämaterial till jäsbara sockerarter och tillämpningen av dessa sockerarter i en effektiv jäsningsprocess till etanol.

Detta kommer att uppnås genom att vidareutveckla Sekabs state-of-the-art förbehandling och enzymatisk hydrolysteknologi för effektiv produktion av jäsbara sockerarter. För att i ett efterföljande processteg omvandlas till etanol av genetiskt modifierade jäststammar. Jäst av denna typ kan använda en större andel av tillgängliga sockerarter och på kortare tid omsätta dessa sockerarter till etanol med en högre produktion och utbyte än andra jäststammar. Det föreslagna konceptet kombinerar partnerns kunskap och IP och riktar sig till högsta möjliga etanolutbyte och produktivitet från resterande lignocellulosiska råmaterial såsom sågspån.

Projektets mål är att demonstrera en möjlig kommersialisering av teknologierna i fråga genom att verifiera dem i industriell skala och visa den fulla potentialen med tekniken. NewLiEP bygger på en framgångsrik utveckling av jäsningskonceptet CoRyFee, se detaljerad beskrivning i separat projektbeskrivning med samma namn. Sammanfattningsvis är den huvudsakliga funktionen i CoRyFee-konceptet ett nytt och patenterat fermenteringskontrollsystem baserat på brytningsindex (RI).

RI-tekniken möjliggör en automatiserad kontroll av jäsningen i realtid genom att hålla sockerkoncentrationerna i jäsningsenheten på nivåer där jäsningen är som snabbast och mest effektiv. Eftersom jäsning sker kontinuerligt under en längre tidsperiod möjliggör CoRyFee-fermenteringsmetoden en större automatiseringsnivå vid optimala förhållanden för att uppnå en snabbare jäsning och högre utbyten än icke-kontrollerade alternativa fermenteringstekniker.

Arbetet kommer att utföras av Sekab med stöd av andra projektpartners i Biorefinery Demo-Plant (BDP) i Örnsköldsvik. Resultaten kommer att ligga till grund för beräkningen av investeringsunderlag (CAPEX) och driftskostnader (OPEX) för en fullskalig etanolanläggning som kommer att utvärderas av potentiella kunder. Reduktion av växthusgaser (% GHG) kommer också att beräknas i det föreslagna projektet och ställas i jämförelse med fossilt bränsle för att utröna vinsten med tekniken även när det gäller minskade CO2-utsläpp.

Snabbfakta

Start

Pågående projekt: 2019-2021

Budget

4.1 Miljoner EURO, varav 2.1 Miljoner EURO tilldelas SEKAB E-Technology AB

EU Program

Horizon 2020: European Innovation Council Fast Track to Innovation (FTI)

Projekttyp

Stödprogram för att främja “close-to-the-market” innovationsaktiviteter

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Vill du kontakta oss?