Genomfört projekt

ReTAPP

– från träbaserat socker till plastförpackningar

Snabbfakta

Projektnamn

ReThink all plastic packaging

grant agreement

ID: 691414

status

startdatum 1 november 2015 – slutdatum 30 april 2018

Total budget

€ 3 340 625

EU bidrag

€ 2 338 437,50

Program

H2020-EU.3. – PRIORITY ‘Societal challenges

H2020-EU.2. – PRIORITY ‘Industrial leadership’

coordinator

Metgen OY, Finland

Hela värdekedjan från trä till plastförpackning

Produktion av träsocker för tillverkning av plastförpackningar.

De huvudsakliga målen med ReTAPP-projektet är att demonstrera produktionen av fruktos från träbaserat råmaterial och att förbereda hela värdekedjan för marknadsintroduktion av PEF-harts med användning av denna fruktos. Processerna har optimerats och demonstrerats av de tre samarbetsparterna: Sekab –  teknikleverantör för trä-socker-tekniken; Avantium, – världsledande inom produktionen av PEF; och MetGen – som levererar enzymerna för att göra processerna mer ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

ReTAPP kedja

ReTAPP har möjliggjort samarbete mellan konsortiemedlemmarna för att ta itu med hela värdekedjan och uppnå mål som ingen av företagen kunde uppnå ensamma. Den europeiska konkurrensfördelen kan hittas i stark samverkan mellan experter inom deras fält, som MetGen, Sekab och Avantium.

ReTAPP-projektet har fått finansiering från EU: s Horisont 2020 forskning och innovationsprogram enligt bidragsavtal nr 691414.

Mer att läsa om konsortiet och ReTAPP-projektet hittar du på projektets hemsida.

ReTAPP logga

Snabbfakta

Projektnamn

ReThink all plastic packaging

grant agreement

ID: 691414

status

startdatum 1 november 2015 – slutdatum 30 april 2018

Total budget

€ 3 340 625

EU bidrag

€ 2 338 437,50

Program

H2020-EU.3. – PRIORITY ‘Societal challenges

H2020-EU.2. – PRIORITY ‘Industrial leadership’

coordinator

Metgen OY, Finland

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Har du frågor eller funderingar?