Tjänsteerbjudanden

inom bioraffinaderi- design och teknik

Från förstudie till fullskaleproduktion

Våra tjänsteerbjudanden sträcker sig hela vägen från förstudier på potentiell råvara till teknisk och ekonomisk utvärdering av en potentiell fullskaleprocess och bioraffinaderidesign.

Råvaruanalys

Utvärdering av potentiell råvara vilket kan innefatta försök från laborationsskala till demoskala. SEKAB E-Technology tar ett helhetsgrepp om studien från planering, genomförande, utvärdering till rekommendationer.

Case-bedömning

Ett verktyg för inledande utvärdering av affärsmöjligheter. En teknisk och ekonomisk analys inför en eventuell investering i en produktionsanläggning.

Förstudie – genomförbarhet

Anpassat till kundens önskemål planeras en förstudie med syfte att vara underlag för investeringsbedömning.

Förstudie från råvara till färdiga produkter

 • Lämplig processlösning för den specifika förstudien
 • Mass- och energibalanser för vald processlösning
 • Underlag för investeringsbedömning
 • Layout anpassad för kundens site
 • OPEX bedömning, operating expenses
 • CAPEX-bedömning, Capital expenses
 • Finansiell analys

Kundanpassade processlösningar

 • Tjänster för förstudier och förprojektering av etanolanläggningar baserade på skogs- och jordbruksbiprodukter.
 • Licensiering av tekniken inklusive designpaket för cellulosabaserade etanolanläggningar.
 • Test av kunders råvaror i demoanläggningen i Örnsköldsvik för att skapa process och designdata.
 • Tid i demoanläggningen för företag som exempelvis vill testa processer, jäst, enzymer och liknande.

Hej!

Vill du kontakta oss?